muhasebe
muhasebe dersleri

ANONİM ŞİRKETLERDE SERMAYE AZALTIMI

1. Anonim şirketler, sermaye artırımında olduğu gibi değişik ekonomik veya yasal edenlerden dolayı sermaye azaltma yoluna da gidebilir.

Anonim şirketlerin sermaye azaltma nedenlerinden bazıları şunlardır:

- Sermayenin yarısının veya 2/3'ünün kasrşılıksız kalması
- Esas sermayenin iş hacminden fazla gelmesi veya şirket sermayesinin belli bir bölümünden başka yatırım alanlarına kaydırılması
- Hisselere düşen kâr payı oranının düşmesi
- Şirketin büyük zararlara uğramış olması ve bu zararların telafi edilmemesi
- Şirketin konusu değiştirmesi

REKLAM

2. Anonim şirketlerde sermayenin azaltılması yolları:
- Hisselerin nominal değerleri indirilir
- Hisselerin sayısı azaltılır. Geri alınan hisse senetlerinin yerine yeni nominal değerde yazılı hisse senetleri verilir. Aradaki fark ortaklara (hissedarlara) ödenir.

3. Sermaye azaltımı kararı alan anonim şirket aşağıdaki işlemleri yerine getirir:
- Sermaye artırma ve azaltma kararı alınır.
- Ana sözleşmenin değişik metni hazırlanır.
- Değişiklik metni ile ilgili serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli malimüşavir bilirkişi rapor alınır.
- Genel kurul kararı alınır.
- Alacaklılar davet edilir.
- Sermaye azaltılması ile ilgili değişiklik ticaret sicilinde tescil ettirilir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan olunur.

Şirketin zararı karşılamak amacıyla sermaye azatlımı yapılıyorsa alacaklıların davetinegerek kalmaz. Şirketin varlıkları şirketin borçlarını ödemeye yettiği sürece sermaye azaltılabilir.

Örnek 1:
HG Anonim Şirketi sermayesinin iş kapasitesine göre fazla gelmesi nedeniyle sermayesini 15.01.2009 tarihinde 20.000 TL azaltmaya karar vermiş ve gerekli işlemler tamamlamıştır.

Şirket, sermaye azaltımını piyasadan nominal değeri 5 TL olan 4.000 adet hisse senedi satın alıp iptal etmek suretiyle gerçekleştirmiştir

Cevap:
Sermaye azaltımı işlemlerinin muhasebe kayıtları şöyle yapılır:

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

15.01.2009

500 SERMAYE HESABI

331 ORTAKLARA BORÇLAR HS

 

20.000

 

 

20.000

2

15.01.2009

331 ORTAKLARA BORÇLAR HS

100 KASA HESABI

 

20.000

 

 

20.000


BORÇ 500 SERMAYE ALACAK
20.000
20.000  

BORÇ 100 KASA ALACAK
  20.000
  20.000

BORÇ 331 0RTAKLARA BORÇLAR ALACAK
20.000 20.000
20.000 20.000

 

Şirketler muhasebesi

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2021 pratik bilgiler
2021 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama