muhasebe
muhasebe dersleri

ANONİM ŞİRKETLERDE KAR DAĞITIMI VE MUHASEBE KAYITLARI - Halka Açık A.Ş. Kar Dağıtımı ve Kayıtları

REKLAM

HG ANONİM ŞİRKETİ
KAR DAĞITIM TABLOSU

A.DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI
1. DÖNEM KÂRI ... 80.000
2.ÖDENECEK VERGİ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER (-) ... (16.000)
- Kurumlar vergisi ...16.000

DÖNEM NET KÂRI ... 64.000
3. GEÇMİŞ DÖNEM ZARARI (-) ... -------
4. I. TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-) ... (4.000)
5. İŞLETMEDE BIRAKILMASI VE TASARRUFU ZORUNLU YASAL FONLAR (-) ... -------

DAĞITABİLİR NET DÖNEM KÂRI ... 60.000
6. ORTAKLARA BİRİNCİ TEMETTÜ (-) ... (25.000)

KALAN KÂR ... 35.000
7. PERSONEL TEMETTÜ (-) ... -------
8. YÖNETİM KURULUNA TEMETTÜ (-) ... -------
9. ORTAKLARA İKİNCİ TEMETTÜ ... (31.500)
10. II. TERTİP YASAL YEDEK AKÇE(-) ... (3.500)

B.YEDEKLERDEN DAĞITIM ... --------

C. HİSSE BAŞINA TEMETTÜ
- Hisse başına temettü tutarı ... 0,565
- Hisse başına temettü yüzdesi ... %2825

 

Kâr dağıtımının muhasebe kayıtları:

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

31.12.2008

691-DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞER YASAL
YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI HESABI

370- DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞER
YASALYÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI HS.
Kurumlar Vergisi

 

16.000

 

 

 

16.000

2

31.12.2008

690-DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI HS

691- DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞER
YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI HS.
692-DÖNEM NET KÂRI VEYA ZARARI HS.

 

80.000

 

 

16.000

64.000

3

31.12.2008

692-DÖNEM NET KÂRI VEYA ZARARI HS.

590-DÖNEM NET KÂRI HESABI

 

64.000

 64.000

 

2009 yılında yapılması gerekli kayıtlar şöyledir:

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

01.01.2009

590-DÖNEM NET KÂRIHESABI

570-GEÇMİŞ YILLAR KÂRLARI HESABI

 

64.000

 

 

64.000

 

Ortaklara ödenecek kâr payının tahakkuk kaydının yapılması şöyledir:

sayfa 6

<<<<< önceki sayfa - sonraki sayfa >>>>>

Şirketler muhasebesi

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2021 pratik bilgiler
2021 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama