muhasebe
muhasebe dersleri

ARABULUCULUK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

2021 yılı Arabuluculuk Ücret Tarifeleri

Konusu Para Olmayan veya Para ile Değerlendirilemeyen Hukuki Uyuşmazlıkların Dava Açılmadan Önce Arabuluculuk Yoluyla Çözüme Kavuşturulmasının Sağlanmasında Arabulucuya Ödenecek Ücret:

REKLAM

1.

a) Aile Hukuku ile ilgili uyuşmazlıklarda;

aa) Bir saati, iki kişinin taraf olması durumunda, taraf başına

170,00 TL

ab) Bir saati, 3 - 5 kişinin taraf olması durumunda, taraf sayısı gözetmeksizin

360,00 TL

ac) Bir saati, 6 - 10 kişinin taraf olması durumunda, taraf sayısı gözetmeksizin

380,00 TL

ad) Bir saati, 11 ve daha fazla kişinin taraf olması durumunda, taraf sayısı gözetmeksizin

400,00 TL

2.

a) Ticari uyuşmazlıklarda;

aa) Bir saati, iki kişinin taraf olması durumunda, taraf başına

330,00 TL

ab) Bir saati, 3 - 5 kişinin taraf olması durumunda, taraf sayısı gözetmeksizin

680,00 TL

ac) Bir saati, 6 - 10 kişinin taraf olması durumunda, taraf sayısı gözetmeksizin

700,00 TL

ad) Bir saati, 11 ve daha fazla kişinin taraf olması durumunda, taraf sayısı gözetmeksizin

720,00 TL

3.

a) İşçi - işveren uyuşmazlıklarında;

aa) Bir saati, iki kişinin taraf olması durumunda, taraf başına

170,00 TL

ab) Bir saati, 3 - 5 kişinin taraf olması durumunda, taraf sayısı gözetmeksizin

360,00 TL

ac)Bir saati, 6 - 10 kişinin taraf olması durumunda, taraf sayısı gözetmeksizin

380,00 TL

ad) Bir saati, 11 ve daha fazla kişinin taraf olması durumunda, taraf sayısı gözetmeksizin

400,00 TL

4.

a) Tüketici uyuşmazlıklarında;

aa) Bir saati, iki kişinin taraf olması durumunda, taraf başına

170,00 TL

ab) Bir saati, 3 - 5 kişinin taraf olması durumunda, taraf sayısı gözetmeksizin

360,00 TL

ac) Bir saati, 6 - 10 kişinin taraf olması durumunda, taraf sayısı gözetmeksizin

380,00 TL

ad) Bir saati, 11 ve daha fazla kişinin taraf olması durumunda, taraf sayısı gözetmeksizin

400,00 TL

5.

a) Diğer tür uyuşmazlıklarda ise; taraf başına

aa) Bir saati, iki kişinin taraf olması durumunda, taraf başına

205,00 TL

ab) Bir saati, 3 - 5 kişinin taraf olması durumunda, taraf sayısı gözetmeksizin

430,00 TL

ac) Bir saati, 6 - 10 kişinin taraf olması durumunda, taraf sayısı gözetmeksizin

450,00 TL

ad) Bir saati, 11 ve daha fazla kişinin taraf olması durumunda, taraf sayısı gözetmeksizin

470,00 TL

İKİNCİ KISIM

Konusu Para Olan veya Para ile Değerlendirilebilen Hukuki Uyuşmazlıkların  Arabuluculuk Yoluyla Çözüme Kavuşturulmasının Sağlanmasında Arabulucuya Ödenecek Ücret

Üzerinde Anlaşılan Miktarın;

1.

İlk 50.000,00 TL’si için

 

 

a) Bir arabulucu görev yaparsa

% 6

b) Birden fazla arabulucu görev yaparsa

% 9

2.

Sonra gelen 80.000,00 TL 'si için

a) Bir arabulucu görev yaparsa

% 5

b) Birden fazla arabulucu görev yaparsa

% 7,5

3.

Sonra gelen 130.000,00 TL 'si için

 

 

a) Bir arabulucu görev yaparsa

% 4

b) Birden fazla arabulucu görev yaparsa

% 6

4.

Sonra gelen 260.000,00 TL 'si için

 

 

a) Bir arabulucu görev yaparsa

% 3

 

b) Birden fazla arabulucu görev yaparsa

% 4,5

5.

Sonra gelen 780.000,00 TL 'si için

 

 

a) Bir arabulucu görev yaparsa

% 2

b) Birden fazla arabulucu görev yaparsa

% 3

6.

Sonra gelen 1.040.000,00 TL 'si için

 

 

a) Bir arabulucu görev yaparsa

% 1,5

b) Birden fazla arabulucu görev yaparsa

% 2,5

7.

Sonra gelen 2.080.000,00 TL 'si için

 

 

a) Bir arabulucu görev yaparsa

% 1

b) Birden fazla arabulucu görev yaparsa

% 1,5

8.

4.160.000,00 TL'den yukarısı için

 

 

a) Bir arabulucu görev yaparsa

% 0,5

b) Birden fazla arabulucu görev yaparsa

% 1

Arabuluculuk Ücret Tarifesine göre ücret

MADDE 7 – (1) Konusu para olmayan veya para ile değerlendirilemeyen hukuki uyuşmazlıklarda; arabuluculuk ücreti bu Tarifenin eki Arabuluculuk Ücret Tarifesinin birinci kısmına göre belirlenir.

(2) Konusu para olan veya para ile değerlendirilebilen hukuki uyuşmazlıklarda; arabuluculuk ücreti bu Tarifenin eki Arabuluculuk Ücret Tarifesinin ikinci kısmına göre belirlenir.

(3) Arabuluculuk sürecinin sonunda anlaşma sağlanamaması halinde, arabuluculuğun konusu para olan veya para ile değerlendirilebilen hukuki uyuşmazlık olsa bile arabulucu, arabuluculuk ücretini bu Tarifenin eki Arabuluculuk Ücret Tarifesinin birinci kısmına göre isteyebilir.

(4) Arabuluculuk sürecinin sonunda seri uyuşmazlıklarda anlaşma sağlanması halinde, arabuluculuğun konusu para olan veya para ile değerlendirilebilen hukuki uyuşmazlık olsa bile arabulucu, arabuluculuk ücretini bu Tarifenin eki Arabuluculuk Ücret Tarifesinin birinci kısmına göre isteyebilir. Taraflardan birinin aynı olduğu ve bir ay içinde başvurulan en az onbeş uyuşmazlık seri uyuşmazlık olarak kabul edilir.

Arabuluculuk Ücret Tarifesinde yazılı olmayan hallerde ücret

MADDE 8 – (1) Arabuluculuk Ücret Tarifesinde yazılı olmayan haller için, söz konusu Tarifenin birinci kısmındaki diğer tür uyuşmazlıklar için belirlenen ücret ödenir.

Uyuşmazlığın Arabuluculuk-Tahkim Yoluyla Çözülmesinin Önerilmesinde Ücret

MADDE 9 – (1) Arabuluculuk sürecinin sonunda anlaşma sağlanamaması halinde, anlaşamama son tutanağının düzenlenmesinden sonra, arabulucu, tarafları arabuluculuk-tahkim yoluna devam etmeleri konusunda; arabuluculuk-tahkimin esasları, süreci ve hukuki sonuçları hakkında aydınlatıp, arabuluculuk-tahkim yoluyla uyuşmazlığın çözülmesinin sosyal, ekonomik ve psikolojik açıdan faydalarının olabileceğini hatırlatarak teşvik edebilir. Bu teşvik üzerine tarafların, arabuluculuk-tahkim yoluna devam etmeyi ve bir tahkim merkezinin arabuluculuk-tahkim kurallarını veya tahkim kurallarını uygulamayı kabul etmeleri halinde, ilgili tahkim merkezi tarafından arabulucuya, bilgilendirme ücreti ödenir.

Uygulanacak tarife

MADDE 10 – (1) Arabuluculuk ücretinin takdirinde, arabuluculuk faaliyetinin sona erdiği tarihte yürürlükte olan tarife esas alınır.

<< Pratik bilgiler >>

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2021 pratik bilgiler
2021 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama