muhasebe
muhasebe dersleri

MUHASEBE SORULARI ve CEVAPLARI (Muhasebe Kayıtları)

21- 16.03.2009 tarihinde 20.000 TL tutarındaki malı KDV tutarı ve yarısı peşin, kalanını 5 aylık banka kredisi ile alıyor. KDV % 8 hariç.

 

16.03.2009

153 Ticari Mallar Hesabı
191 İndirilecek KDV Hesabı

100 Kasa Hesabı
300 Banka Kredileri Hesabı

Peşin ve kredi ile mal alımı

 

20.000
1.600

 

 


11.600
10.000

REKLAM

22- 17.03.2009 tarihinde 2.000 TL tutarındaki işletmenin demirbaşını 5 ay vadeli olarak veresiye satmıştır. KDV % 18 hariç. (Amortisman hariç tutulmuştur)

 

17.03.2009

136 Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabı

255 Demirbaşlar Hesabı
391 Hesaplanan KDV Hesabı

Veresiye demirbaş satımı

 

23.600

 


2.000
3.600

23- 18.03.2009 tarihinde işletme 15 ay vadeli senet ile 10.000 TL tutarındaki malı satıyor. KDV %18 hariç. KDV tutarını peşin alıyor.

 

16.03.2009

221 Alacak Senetleri Hesabı
100 Kasa Hesabı

600 Y.İ. Satışlar Hesabı
391 Hesaplanan KDV Hesabı

KDV si peşin senet ile mal satımı

 

10.000
1.800

 

 


10.000
1.800

24- 19.03.2009 tarihinde kamu kesimine ait tahvillerden 500 adedini tanesi 40 TL den peşin olarak satın alıyor.

 

21.02.2009

112 Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları Hs

100 Kasa Hesabı

40 x 500 = 20.000, tahvillerin alımı

 

20.000

 20.000

25- 20.03.2009 tarihinde 4.000 TL lik alcak senedini birden fazla istenmesine rağmen tahsil edememiştir ve prostesto ettirmiştir. İşletme bu alacağını şüpheli hale getirmiştir.

 

20.03.2009

128 Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabı

121 Alacak Senetleri Hesabı

Alacak senetleri şüpheli hale getrilmesi

 

4.000

 

 4.000

26- 21.03.2009 tarihinde işletmenin iştiraklerinden HG limited şirketine 15 ay vadeli 20.000 TL borç para vermiştir.

 

21.03.2009

232 İştiraklerden Alacaklar Hesabı
232.01 HG Ltd. Şti.

100 Kasa Hesabı

HG Ltd. Şti. ye borç verilmesi

 

20.000

 

 


20.000

27- 22.03.2009 tarihinde başka bir işletmenin yönetimine katılma hakkını elde etmek için, o şirketin çıkardığı ve % 8 lik sermaye payı ile oy hakkını temsil eden 6.000 TL tutarındaki hisse senedini peşin olarak alıyor.

 

22.03.2009

240 Bağlı Menkul Kıymetler Hesabı

100 Kasa Hesabı

Hisse senedi satın alınması

 

6.000

 

 

6.000

28- 23.03.2009 tarihinde başka bir işletmenin yönetimine katılma hakkını elde etmek için, o şirketin çıkardığı ve % 8 lik sermaye payı ile oy hakkını temsil eden 30.000 TL tutarındaki hisse senedini peşin olarak alıyor.

 

23.03.2009

240 Bağlı Menkul Kıymetler Hesabı

100 Kasa Hesabı

Hisse senedi satın alınması

 

30.000

 

 

30.000

29- 24.03.2009 tarihinde personeli Ahmet C. ye 13 ay vadeli olarak 2.500 TL borç para vermiştir. 30.03.2009 tarihinde personel borcunun yarısını peşin olarak ödemiş. .

 

24.03.2009

235 Personelden Alacaklar Hesabı
235.01 Ahmet C.

100 Kasa Hesabı

Personel Ahmet C. ye borç verilmesi

 

2.500

 

 


2.500

 

30.03.2009

100 Kasa Hesabı

235 Personelden Alacaklar Hesabı
235.01 Ahmet C.

Personel Ahmet C. nin borcununun yarısını ödemesi

 

1.250

 1.250


<< önceki soru ve cevaplar

Muhasebe soruları

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2021 pratik bilgiler
2021 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama