muhasebe
muhasebe dersleri

MUHASEBE SORULARI ve CEVAPLARI (Ekonomi)

1- Arz nedir?

Arz kısaca sunmak anlamını taşır. Arz, mal veya hizmetlerin belirli bir piyasada, belirli bir zamanda ve belirli bir fiyattan satışa sunulmasıdır.

2- Enflasyon nedir?

Enflasyon, fiyatlar genel düzeyinin sürekli ve hızlı olarak yükselmesidir. Enflasyon, fiyatlar genel düzeyindeki devamlı bir artış sürecinin yanında paranın değerindeki sürekli bir düşmeyi de ifade eder.

REKLAM

3- Fiyat nedir?

Fiyat, bir mal ya da hizmetin elde edilmesi için bunlar karşılığında verilen bir miktar para, malların değişim oranıdır.

4- İşletme nedir?

İşletme, üretim faktörlerini planlı ve sistemli bir şekilde bir araya getirerek mal ya da hizmet üretimi amacı güden üretim birimine denir.

5- Talep nedir?

Talep satın alma isteği demektir. Satın alma arzusunu ve isteğini yansıtır.

6- Devalüasyon nedir?

Devalüasyon, sabit kur sistemlerinde ödemeler bilançosu açık veren ülkenin, devlet tarafından alınan bir kararla, ulusal paranın dış satınalma gücünün düşürülmesidir.

7- Üretim faktörleri nelerdir?

Üretim faktörleri, doğa, emek, sermaye ve girişimcidir.

8- Girişimci (Müteşebbis) nedir?

Girişimci, üretim elemanlarını (doğa, emek, sermaye) sistemli ve bilinçli bir şekilde bir araya getirerek mal ve hizmet üretimini sağlayan kişidir.

9- İşçi nedir?

İşçi, iş kanunu tarafından, hizmet akdine dayanarak herhangi bir işte ücret karşılığı çalışan kişi olarak tanımlanmaktadır.

10- Girişimcinin özellikleri nelerdir?

- Riski üzerine almak,
- Mal ve hizmet üretmek için üretim faktörlerini sağlamak,
- Mal ve hizmetleri belirli bir gereksinimi karşılama amacına yönelterek dördüncü üretim faktörünü oluşturmaktır.

11- Piyasa nedir?

Talep ettikleri mal ve hizmetler karşılığında para vermek isteyen alıcılarla, para karşılığında mal ve hizmet sunmak isteyen satıcıların buluştukları yer piyasadır.

12- İşveren nedir?

İş kanununa göre bir hizmet akdine dayanarak herhangi bir işte ücret karşılığı işçiçalıştıran tüzel veya gerçek kişilere işveren denir.

13- Tacir nedir?

Ticari mümessil, ticari vekil ve seyyar tüccar memuru.

14- Milli gelir nedir?

Bir ekonomide belli bir döneme ilişkin safi milli hasıla değerinden aynı dönemde, o ekonomide alınan dolaylı vergiler toplamının çıkartılmasıyla elde edilen tutar milli gelirdir.

15- Tacire bağlı yardımcılar hangileridir?

Ticari mümessil, ticari vekil, seyyar tüccar memuru.

16- Ticaret nedir?

Ticaret, kar amacı ile mal ve hizmetlerin, para ile ifade edilebilen bütün değerlerin alım ve satım işlerinin tamamı olarak tanımlanabilir.

17- Tacire bağlı olmayan yardımcılar hangileridir?

Acente, komisyoncu ve tellal.

18- Para nedir?

Para, her mal veya kıymetli satın alma gücü olan bir varlıktır.

19- Paranın özellikleri nelerdir?

- Taşınabilir olması,
- Bölünebilir olması,
- Dayanıklı olması,
- Kabul görmesi.

20- Pazar nedir?

Pazar, ürünlerin satıldığı, yer ya da mal ve hizmet değişimi için satıcı ile alıcıların karşılaştığı ve mübadelenin gerçekleştiği yerdir.

21- Talebin özellikleri nelerdir?

- İstek satın alma ile ilgili olmalı
- Talepte bulunanın satın alma gücü olmalı
- Satın alma isteği belirli bir zaman veya dönem içinde oluşmalı
- Ürünün satıldığı belirli bir piyasa bulunmalı
- Ürünün birim fiyatı belirlenmiş olmalı

Muhasebe soruları

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2021 pratik bilgiler
2021 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama