muhasebe
muhasebe dersleri

MUHASEBE SORULARI ve CEVAPLARI (Bilanço ve gelir Tablosu)

1- Bilanço nedir?

Bilanço, işletmenin belli bir tarihteki varlıklarını ve bu varlıkların sağlandığı kaynaklarını gösteren mali bir tablodur.

2- Bilançonun temel denkliği nedir?

Bilanço varlık ve kaynak olmak üzere iki ana bölümden oluşur. Bilançoda her varlığın mutlaka bir kaynağı vardır. Varlık ve kaynak toplamları mutlaka birbirine eşit olmalıdır. Buna bilanço temel denkliği denir.

REKLAM

3- Bilançoda bulunması gerekn hesap grupları nelerdir?

I. Dönen varlıklar
II . Duran varlıklar
III. Kısa vadeli yabancı kaynaklar
IV. Uzun vadelş yabancı kaynaklar
V. Özkaynaklar

4- Bilançonun yapısında bulunması gereken ana bölümler nelerdir?

- Bilanço başlığı
- Aktif tarafı
- Pasif tarafı
- Bilanço dipnotları

5- Bilançoda sermaye nasıl bulunur?

Sermaye = Varlıklar - (Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar + Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar)

6- Gelir tablosu nedir?

Gelir tablosu, işletmenin belli bir dönemde elde ettiği tüm gelirler ile aynı dönemde katlandığı bütün maliyet ve giderleri ve bunların sonucunda işletmenin elde ettiği dönem net kârı veya zararını gösteren bir tablodur.

7- Tek düzen hesap planında gelir tablosu hesaplarını nasıl bulabiliriz?

Tek düzen hesap planında hesap kodları "6" (Altı) ile başlayan hesapların hepsi gelir tablosu hesaplarıdır. Bunun haricindekiler gelir tablosunda yer almaz.

8- Gelir hesaplarının işleyişi nasıldır?

Gelir hesaplarının işleyişinde artış meydana geldiğinde hesabın alacak tarafına, azalış meydana geldiğinde hesabın borç tarafına kayıt yapılır.

9- Gider hesaplarının işleyişi nasıldır?

Gider hesaplarının işleyişinde artış meydana geldiğinde hesabın borç tarafına, azalış meydana geldiğinde hesabın alacak tarafına kayıt yapılır.

10- Bilanço ile gelir tablosundaki kar veya zarar hesapları arasındaki ilişkiyi açıklayınız.

Bilanço ve gelir tablosunun ikisinde de yer alan tek hesap 590. Dönem Net Kârı ya da 591. Dönem Net Zararı(-) hesabıdır. İşletmenin gelirleri giderlerinden fazla olur, dönem sonunda net kâr çıkar ise bu kâr bir bilanço hesabı olan 590. Dönem Net Kârı hesabında gösterilir. İşletmenin giderleri gelirlerinden fazla olur, dönem sonunda net zarar çıkar ise bu zarar bir bilanço hesabı olan 591. Dönem Net Zararı(-) hesabında gösterilir.

11- Dönen Varlıklar: 20.000 TL, Duran Varlıklar: 25.000 TL, Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar: 12.000 TL, Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar: 15.000 TL ise; işletmenin sermayesi nedir?

Sermaye = Varlıklar - (Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar + Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar)
Sermaye = (20.000 + 25.000) - (12.000 + 15.000)
Sermaye = 45.000 - 27.000
Sermaye = 18.000

 

Muhasebe soruları

REKLAM