muhasebe
muhasebe dersleri

MONOGRAFİ ve ÇÖZÜMÜ

Monografi 6: İşletme 01.12.2015 tarihinde aşağıdaki varlık ve kaynaklarla işe başlıyor.

100 kasa hesabı: 80.000
102 bankalar hesabı: 20.000
153 ticari mallar hesabı: 60.000
255 demirbaşlar hesabı: 40.000
400 banka kredileri hesabı: 110.000

REKLAM

Dönem içi işlemler:

- 03.12.2015 tarihinde 20.000 TL tutarındaki malı peşin olarak almıştır. KDV %18 hariç.
- 10.12.2015 tarihinde 25.000 TL tutarındaki malı çek karşılığı satmıştır. KDV %18 hariç.
- 15.12.2015 tarihinde 2.000 TL genel yönetim gideri yapmış ve bu gideri peşin ödemiştir. KDV %8 hariç.
- 20.12.2015 tarihinde 30.000 TL tutarındaki malı 10 aylık vadeli senet ile satmıştır. KDV %18 hariç.
- 25.12.2015 tarihinde 1.000 TL tutarında pazarlama satış ve dağıtım gideri yapmıştır. KDV %8 hariç.

Envanter işlemleri:

- Dönem sonunda yapılan envanter sonucu işletmenin dönem sonunda mal mevcudu: 30.000 TL dir.
- İşletmenin bankadaki parasına 500 TL faiz geldiği ve banka hesabına yattığı anlaşılmıştır.

İstenenler:

1- Açılış bilançosunu düzenleyiniz,
2- Yevmiye kayıtlarını yapınız,
3- Büyük defter kayıtlarını yapınız,
4- Aylık mizanı düzenleyiniz,
5- Dönem sonu envanter işlemlerini yapınız,
6- Gelir tablosunu düzenleyiniz,
7- Gelir ve gider hesaplarını kapatınız,
8- Kesin mizanı düzenleyiniz,
9- Dönem sonu bilançosunu düzenleyiniz,
10- Bilanço hesaplarını kapatınız,
11- Yeni muhasebe dönemi hesaplarını açınız.

Çözümler ve Cevaplar:

Monografimizin çözümleri ve cevapları uzun olduğundan aşağıdaki şekilde sırayla muhasebe sürecine göre çözülmüş ve cevaplandırılmıştır. Sırayla inceleyerek çözüm aşamalarını inceleyebilirsiniz.

1. Açılış bilançosu ve Sermaye: İşletmenin kuruluştaki varlık ve kaynakları bilançodaki yerlerine yerleştirilerek açılış bilançosu düzenlenir ve sermaye hesaplanır.

AKTİF ... İŞLETMESİ 01.12.2015 TARİHLİ AÇILIŞ BİLANÇOSU PASİF

I. DÖNEN VARLIKLAR ... 160.000
Kasa 80.000
Bankalar 20.000
Ticari mallar 60.000

II. DURAN VARLIKLAR ... 40.000
Demirbaşlar 40.000

III. KISA VADELİ YABANCI KAYN -

IV. UZUN VADELİ YABANCI KAYN ...110.000
Banka kredileri 110.000

V. ÖZ KAYNAKLAR ... 90.000
Sermaye 90.000

A.TOPLAM 200.000 P.TOPLAM 200.000

Sermaye = Varlıklar - (kısa vadeli yabancı kaynaklar + uzun vadeli yabancı kaynaklar)
Sermaye = 200.000 - (0 + 110.000)
Sermaye = 90.000 TL


2. Dönem içi işlemlerin yevmiye defter kayıtları:
Tarih sırasına göre dönem içi işlemler yevmiye defterine kayıtlar yapılır.

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

01.12.2015

100 KASA HESABI
102 BANKALAR HESABI
153 TİCARİ MALLAR HESABI
255 DEMİRBAŞLAR HESABI

400 BANKA KREDİLERİ HESABI
500 SERMAYE HESABI

Açılış kaydı

 

80.000
20.000
60.000
40.000

 

 
110.000
90.000

2

03.12.2015

153 TİCARİ MALLAR HESABI
191 İNDİRİLECEK KDV HESABI

100 KASA HESABI

Peşin mal alımı

 

20.000
3.600

 
23.600

3

10.12.2015

101 ALINAN ÇEKLER HESABI

600 Y.İ.SATIŞLAR HESABI
391 HESAPLANAN KDV HESABI

Çek ile mal satımı

 

29.500

 25.000
4.500

4

15.12.2015

770 GENEL YÖNETİM GİDERİ HESABI
191 İNDİRİLECEK KDV HESABI

100 KASA HESABI

Peşin olarak gider yapımı

 

2.000
160

 
2.160

5

20.12.2015

121 ALACAK SENETLERİ HESABI

600 Y.İ.SATIŞLAR HESABI
391 HESAPLANAN KDV HESABI

Senet ile mal satımı

 

35.400

 30.000
5.400

6

25.12.2015

760 PAZRLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERİ HS
191 İNDİRİLECEK KDV HESABI

100 KASA HESABI

Peşin olarak gider yapımı

 

1.000
80

 
1.080

 

sayfa 1

sonraki sayfa >>

Monografi ve Örnekler

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2021 pratik bilgiler
2021 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama