muhasebe
muhasebe dersleri

MONOGRAFİ ve ÇÖZÜMÜ

5. Dönem sonu envanter işlemlerinin yapılması: Mizanda yer alan hesaplar ile ilgili yapılan değerlendirme ve doğrulama işlemlerinin geneline envanter işlemleri denir. (Envanter bilgileri monografinin başında verilmiştir)

REKLAM

Aralık ayı KDV tahakkuku:

7

31.12.2015

391 HESAPLANAN KDV HESABI

191 İNDİRİLECEK KDV HESABI
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HS

KDV tahakkuk kaydı

 

9.900

 3.840
6.060


Satılan Ticari Malların Maliyeti: Dönem sonu mal mevcudu: 30.000 TL olduğuna göre;

153 ticari mallar hesabının kalanı 80.000 TL dir. Envanter sonucu 30.000 TL tutarında mal kaldığından, ticari malların durumunu fiili envantere yani 30.000 TL'ye getireceğiz. Bunun için 153 ticari mallar hesabının alacağına 80.000 - 30.000 = 50.000 TL yazmamız gerekecek.

8

31.12.2015

621 SATILAN TİCARİ MALLARIN MALİYETİ HS

153 TİCARİ MALLAR HESABI

Satılan malların maliyeti


50.000

 50.000

 

Faiz Geliri: İşletmenin bankadaki parasına 500 TL faiz yatırıldığı anlaşılmıştır. Buna göre 500 TL faiz geliri elde edilirken bankalar hesabı da 500 TL artmıştır.

9

31.12.2015

102 BANKALAR HESABI

642 FAİZ GELİRLERİ HESABI

Faiz gelirinin kaydı

 

500

 500

 

Dönem sonu işlemlerinde maliyet hesapları: Maliyet hesapları (7 ile başlayan hesaplar) ilk önce yansıtma hesaplarına aktarılır, daha sonra gelir tablosu hesaplasına aktarılır. Böylece buradaki gider hesaplarının gelir tablosuna gider olarak yazılması sağlanır.

10

31.12.2015

771 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ YANSITMA HS
761 PAZ. SAT. DAĞ. GİDERLERİ YANSITMA HS

770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS
760 FİNANSMAN GİDERLERİ HS

Giderlerin yansıtılması

 

2.000
1.000

 
2.000
1.000

11

31.12.2015

632 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS
631 PAZ. SAT. DAĞ. GİDERLERİ HS

771 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ YAN.HS
761 PAZ. SAT. DAĞ. GİDERLERİ YANSITMA HS

Yansıtmaların gelir tablosu hesaplarına aktarılması

 

2.000
1.000

 
2.000
1.000

 

sayfa 3

<< önceki sayfa - sonraki sayfa >>

Monografi ve Örnekler

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2021 pratik bilgiler
2021 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama