muhasebe
muhasebe dersleri

771 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ YANSITMA HESABI

771 Genel Yönetim Giderleri Yansıtma Hesabı: Genel yönetim giderlerinin maliyete yansıtılmasını sağlayan hesaptır.

REKLAM

771 Genel Yönetim Giderleri Yansıtma Hesabının İşleyişi: Önceden saptanmış maliyet yöntemlerinin uygulandığı durumlarda, önceden saptanmış genel yönetim giderleri, Fiili maliyet yönteminin uygulandığı durumlarda 770 Genel Yönetim Giderleri Hesabının borcuna kaydedilen giderleri hesabın alacağı karşılığı 632 Genel Yönetim Giderleri Hesabına borç kaydedilir. Bu hesap, dönem sonlarında 770-Genel Yönetim Giderleri Hesabı ile karşılaştırılarak kapatılır.


Örnek: İşletme 1 Ocak 2010 tarihinde 1 aylık kira bedeli olarak 2.000 TL ödüyor.

 

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

01.01.2010

770 Genel Yönetim Giderleri Hesabı

100 Kasa Hesabı

Peşin ödenen kira bedeli

 

2.000

 

 

2.000Dönem sonunda bu hesap yansıtma hesapları ile kapatılır.

2

31.12.2010

771 Genel Yönetim Giderleri Yansıtma Hesabı

770 Genel Yönetim Giderleri Hesabı

Giderlerin yansıtılması

 

2.000

 2.000


Maliyet hesapları gelir-gider hesaplarına aktarılarak gelir tablosuna aktarılır.

3

31.12.2010

632 Genel Yönetim Giderleri Hesabı

771 Genel Yönetim Giderleri Yansıtma Hesabı

Maliyet hesaplarının gelir tablosuna aktarılması

 

2.000

 2.000

 

 

BORÇ 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HESABI ALACAK
2.000
2.000
2.000 2.000

 

BORÇ 771 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ YANSITMA HESABI ALACAK
2.000
2.000
2.000 2.000

 

<<<<< 770 Genel Yönetim Giderleri Hesabı - 772 Genel Yönetim Gider Farkları Hesabı >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2022 pratik bilgiler
2024 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama