muhasebe
muhasebe dersleri

761 PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ YANSITMA HESABI

761 Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri Yansıtma Hesabı: Pazarlama satış ve dağıtım giderlerinin maliyete yansıtılmasını sağlayan hesaptır.

REKLAM

761 Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri Yansıtma Hesabının İşleyişi: Önceden saptanmış maliyet yöntemlerinin uygulandığı durumlarda önceden saptanmış pazarlama, satış ve dağıtım giderleri ile, fiili maliyet yönteminin uygulandığı durumlarda 760 Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri Hesabının borcuna kaydedilen giderler bu hesabın alacağı karşılığı 631 Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri Hesabına devredilir. Dönem sonlarında bu hesap, 760 Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri Hesabı ile karşılaştırılarak kapatılır.


Örnek: İşletme 1 Ocak 2010 tarihinde 10.000 TL lik bir pazarlama gideri yapıyor.

 

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

01.01.2010

760 Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri Hesabı

100 Kasa Hesabı

Pazarlama gideri bedeli

 

10.000

 

 

10.000Dönem sonunda bu hesap yansıtma hesapları ile kapatılır.

2

31.12.2010

761 Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri Yansıtma H

760 Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri Hesabı

Giderlerin yansıtılması

 

10.000

 10.000


Maliyet hesapları gelir-gider hesaplarına aktarılarak gelir tablosuna aktarılır.

3

31.12.2010

631 Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri Hesabı

760 Pazarlama Satış ve Dağ. Giderleri Yansıtma Hs

Maliyet hesaplarının gelir tablosuna aktarılması

 

10.000

 10.000

 

 

BORÇ 760 PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ HESABI ALACAK
10.000
10.000
10.000 10.000

 

BORÇ 760 PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ YANSITMA HESABI ALACAK
10.000
10.000
10.000 10.000

 

<<<<< 760 Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri Hesabı - 762 Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri Fark Hesabı >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2022 pratik bilgiler
2024 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama