muhasebe
muhasebe dersleri

741 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ YANSITMA HESABI

741 Hizmet Üretim Maliyeti Yansıtma Hesabı: Hizmet işletmelerinin üretim maliyetlerinin yansıtılmasında kullanılan hesaptır.

REKLAM

741 Hizmet Üretim Maliyeti Yansıtma Hesabının İşleyişi: Önceden saptanmış maliyet yöntemlerinin uygulandığı durumlarda, önceden saptanmış hizmet maliyetini oluşturan giderler, fiili maliyet yönteminin uygulandığı durumlarda 740 Hizmet Üretim Maliyeti Hesabının borcuna kaydedilen tutarları hu hesabın alacağı karşılığı 622 Satılan Hizmet Maliyeti Hesabının borcuna aktarılır. Dönem sonlarında bu hesap 740 Hizmet Üretim Maliyeti Hesabı ile karşılaştırılarak kapatılır.

 


BORÇ 741 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ YANSITMA HESABI ALACAK

 

ARTIŞLAR
(+)

 

AZALIŞLAR
(-)

 

   

 

 

<<<<< 740 Hizmet Üretim Maliyeti Hesabı - 742 Hizmet Üretim Maliyeti Fark Hesapları >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2022 pratik bilgiler
2024 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama