muhasebe
muhasebe dersleri

691 DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI HESABI (-)

691 Dönem Kârı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları Hesabı: Dönem kârı üzerinden, ilgili mevzuat hükümlerine göre hesaplanan vergi ve yasal yükümlülüklerin izlendiği hesaptır. Kurumlar vergisi yükümlüsü işletmeler dönem karı üzerinden hesapladıkları vergi ve diğer yasal yükümlülükler için karşılık ayırarak dönem karını netleştirirler.

REKLAM

691 Dönem Kârı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları Hesabının İşleyişi: Dönem kârı üzerinden, ilgili mevzuat hükümlerine göre hesaplanan vergi ve yasal yükümlülükler bu hesabın borcuna, 370 Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları Hesabı'nın alacağına kaydedilir. Bu hesap 590 Dönem Kârı veya Zararı Hesabı ile birlikte kapatılarak 692 Dönem Net Kârı veya Zararı Hesabı'na devredilir.

 

BORÇ 691 DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI HESABI ALACAK

 

ARTIŞLAR
(+)

 

AZALIŞLAR
(-)

   

 

Örnek: İşletmenin 2009 yılında hesaplamış olduğu kurumlar vergisi: 2.800 TL, fon payları: 400 TL dir.

1

31.12.2009

691 Dönem Kârı Vergi Ve Diğer Yasal
Yükümlülük Karşılıkları Hesabı

370 Dönem Kârı Vergi ve Diğer
Yasal Yükümlülükler Karşılıkları Hs

Vergi ve fon karşılıkların ayrılması

 


3.200

 

 3.200
İşletmenin dönem sonundaki 690 Dönem Kârı veya Zararı Hesabı şöyledir:

BORÇ 690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI HESABI ALACAK

3.000

7.500

   

 

2

31.12.2009

690 Dönem Kârı veya Zararı Hesabı

691 Dönem Kârı Vergi Ve Diğer Yasal
Yükümlülük Karşılıkları Hesabı
692 Dönem Net Kârı veya Zararı Hesabı

Net kar veya zararın bulunması

 

4.500

 3.200

1.300


BORÇ 691 DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI HESABI ALACAK
3.200 3.200
3.200 3.200


<<<<< 690 Dönem Kârı veya Zararı Hesabı - 692 Dönem Net Kârı veya Zararı Hesabı >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2022 pratik bilgiler
2022 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama