muhasebe
muhasebe dersleri

681 ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZARARLARI HESABI (-)

681 Önceki Dönem Gider ve Zaraları Hesabı: Cari dönemden önceki döneme ait olan ve bu dönemlerin mali tablolarına hata yada unutulma nedeni ile yansıtılmayan veya sonradan ortaya çıkan tutarların gösterildiği hesaptır.

REKLAM

681 Önceki Dönem Gider ve Zaraları Hesabının İşleyişi: Böyle bir gider ortaya çıktığında hesabın borcuna kaydedilir. Dönem sonunda bu hesap 690 Dönem Kar veya Zararı Hesabına aktarılarak kapatılır.

BORÇ 681 ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZARARLARI HESABI ALACAK

 

ARTIŞLAR
(+)

 

AZALIŞLAR
(-)

   

 

Örnek: İşletme 01.06.2009 tarihinde 2008 yılına ait bir aylık kira bedeli olan 1.000 TL nin ödemediğini anlamıştır. Bu para peşin ödenmiştir.

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

01.06.2009

681 Önceki Dönem Gider ve Zararları Hesabı

100 Kasa Hesabı

2008 yılı kira gideri

 

1.000

 

 

1.000


BORÇ 681 ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZARARLARI HESABI ALACAK
  1.000
   Gelir tablosundan sonra bütün 6 ile başlayan hesaplar 690 Dönem Karı veya Zararı Hesabına devredilerek kapatılır. Dolayısıyla bu gelir hesabı da 690 Dönem Karı veya Zararı Hesabına devredilerek kapatılır.

2

31.12.2009

690 Dönem Karı veya Zararı Hesabı

681 Önceki Dönem Gider ve Zararları Hesabı

Gider hesaplarının kapatılması

 

1.000

 1.000


BORÇ 681 ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZARARLARI HESABI ALACAK
1.000 1.000
1.000 1.000

 

<<<<< 680 Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları Hesabı (-) - 689 Diğer Olağan Dışı Gider ve Zararlar Hesabı (-) >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2022 pratik bilgiler
2022 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama