muhasebe
muhasebe dersleri

679 DİĞER OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR HESABI

679 Diğer Olağan Dışı Gelir ve Karlar Hesabı: Diğer gelir hesap kalemleri dışında kalan duran varlık satışlarından doğan kârlar gibi gelir ve kârların yer aldığı hesaptır.

REKLAM

679 Diğer Olağan Dışı Gelir ve Karlar Hesabının İşleyişi: Böyle bir gelir ortaya çıktığında hesabın alacağına kaydedilir. Dönem sonunda bu hesap 690 Dönem Kar veya Zararı Hesabına aktarılarak kapatılır.

 

BORÇ 679 DİĞER OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR HESABI ALACAK

 

AZALIŞLAR
(-)

 

ARTIŞLAR
(+)

   

 

Örnek: İşletme kayıtlarında bulundurduğu 4.000 TL lik birikmiş amortismanı bulunan 10.000 TL lik demirbaşı 7.500 TL ye satıyor. KDV % 18 hariç.

1

Tarih

100 Kasa Hesabı
257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı

255 Demirbaşlar Hesabı
391 Hesaplanan KDV Hesabı
679 Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar Hs

Demirbaşın satılması

 

8.850*
4.000

 

 


10.000
1.350*
1.500

* 7.500 x %18 = 1.350
*
7.500 + 1.350 = 8.850

BORÇ 679 DİĞER OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR HESABI ALACAK
  1.500
   Gelir tablosundan sonra bütün 6 ile başlayan hesaplar 690 Dönem Karı veya Zararı Hesabına devredilerek kapatılır. Dolayısıyla bu gelir hesabı da 690 Dönem Karı veya Zararı Hesabına devredilerek kapatılır.

2

31.12.2009

679 Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar Hs

690 Dönem Karı veya Zararı Hesabı

Gelir hesaplarının kapatılması

 

1.500

 1.500


BORÇ 679 DİĞER OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR HESABI ALACAK
1.500 1.500
1.500 1.500

 

<<<<< 671 Önceki Dönem Gelir ve Karları Hesabı - 680 Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları Hesabı (-) >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2022 pratik bilgiler
2022 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama