muhasebe
muhasebe dersleri

656 KAMBİYO ZARARLARI HESABI (-)

656 Kambiyo Zaraları Hesabı: Yabancı paralı işlemlerle ilgili olarak ortaya çıkan kur farkları, yabancı paralı satış zaraları gibi ortaya çıkan giderler bu hesaba kaydedilir.

REKLAM

656 Kambiyo Zaraları Hesabının İşleyişi: Bu giderler ortaya çıktığında hesabın borcuna kayıt yapılır. Dönem sonunda 690 Dönem Karı veya Zarar Hesabına devredilerek bu gider hesabı kapatılır.

BORÇ 656 KAMBİYO ZARALARI HESABI ALACAK

 

ARTIŞLAR
(+)

 

AZALIŞLAR
(-)

   

 


Örnek:
İşletme 01.06.2009 tarihinde 500 $ tutarında mal satıyor. KDV %18 hariç (Döviz kuru 1 $ = 1,50 TL). 10.06.2009 tarihinde 500 $ Türk Parasına çevriliyor (Döviz kuru 1 $ = 1,40 TL).

 

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

01.06.2009

100 Kasa Hesabı
100.02 Dolar Kasası

600 Yurt İçi Satışlar Hesabı
391 Hesaplanan KDV Hesabı

Yabancı para ile peşin mal satımı

 

885

 

 


750*
135*

500 $ x %18 = 90 $ KDV
*
500 x 1,50 = 750 TL
*90 x 1,50 = 135 TL

2

10.06.2009

100 Kasa Hesabı
100.01 TL Kasası
656 Kambiyo Zaraları Hesabı

100 Kasa Hesabı
100.02 Dolar Kasası

Yabancı paranın TL'ye çevrilmesi

 

826*

59*

 

885

*590 $ x 1,40 = 826 TL
*
826 - 885 = -59 TL Kambiyo zararı

 

BORÇ 656 KAMBİYO ZARARLARI HESABI ALACAK
59  
   

 

Gelir tablosundan sonra bütün 6 ile başlayan hesaplar 690 Dönem Karı veya Zararı Hesabına devredilerek kapatılır. Dolayısıyla bu gelir hesabı da 690 Dönem Karı veya Zararı Hesabına devredilerek kapatılır.

2

31.12.2009

690 Dönem Karı veya Zararı Hesabı

656 Kambiyo Zaraları Hesabı

Gider hesaplarının kapatılması

 

59

 59


BORÇ 656 KAMBİYO ZARARLARI HESABI ALACAK
59 59
59 59


<<<<< 655 Menkul Kıymet Satış Zaraları Hesabı (-) - 657 Reeskont Faiz Giderleri Hesabı (-) >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2022 pratik bilgiler
2022 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama