muhasebe
muhasebe dersleri

649 DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR HESABI

649 Diğer Olağan Gelir ve Karlar Hesabı: Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar hesap grubundaki hesapların kapsamına girmeyen, işletmenin esas faaliyeti dışında fakat olağan sayılan faaliyetlerle ilgili olarak ortaya çıkan gelir ve kârların izlendiği hesaptır.

REKLAM

649 Diğer Olağan Gelir ve Karlar Hesabının İşleyişi: Ortaya çıkan diğer gelir ve karlar bu hesabın alacağına kaydedilir. Dönem sonunda bu hesap 690 Dönem Kar veya Zararı Hesabına aktarılarak kapatılır.

 

BORÇ 649 DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR HESABI ALACAK

 

AZALIŞLAR
(-)

 

ARTIŞLAR
(+)

   

 

Örnek: İşletme aktifinde kayıtlı bir binayı 10.05.2009 tarihinde 15.000 TL tutarına 6 aylığına kiraya veriyor. Kirayı peşin olarak alıyor. KDV %18 hariç.

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

10.05.2009

100 Kasa Hesabı

649 Diğer Olağan Gelir ve Karlar Hesabı
391 Hesaplanan KDV Hesabı

Binanın kiraya verilmesi

 

17.700

 

 

15.000
2.700


BORÇ 649 DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR HESABI ALACAK
  15.000
   Gelir tablosundan sonra bütün 6 ile başlayan hesaplar 690 Dönem Karı veya Zararı Hesabına devredilerek kapatılır. Dolayısıyla bu gelir hesabı da 690 Dönem Karı veya Zararı Hesabına devredilerek kapatılır.

2

31.12.2009

649 Diğer Olağan Gelir ve Karlar Hesabı

690 Dönem Karı veya Zararı Hesabı

Gelir hesaplarının kapatılması

 

15.000

 15.000


BORÇ 649 DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR HESABI ALACAK
15.000 15.000
15.000 15.000

 

<<<<< 648 Enflasyon Düzeltme Karları Hesabı - 653 Komisyon Giderleri Hesabı (-) >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2022 pratik bilgiler
2022 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama