muhasebe
muhasebe dersleri

620 SATILAN MAMÜLLER MALİYETİ HESABI (-)

620 Satılan Mamüller Maliyeti Hesabı: Satılan mamüllerin maliyetlerinin izlendiği hesaptır. Bu hesap bir gider hesabıdır ve gelir tablosunda yer alır (-), bilançoda yer almaz.

REKLAM

620 Satılan Mamüller Maliyeti Hesabının İşleyişi: Satılan mamullerin maliyet tutarı bu hesaba ise borç kaydedilir, 152 Mamüller hesabına alacak olarak kaydedilir.

BORÇ 620 SATILAN MAMÜLLER MALİYETİ HESABI ALACAK

 

ARTIŞLAR
(+)

 

AZALIŞLAR
(-)

   

 


Örnek:
İşletme 25.05.2009 tarihinde 5.000 TL kayıtlı bulunan mamüllerini 6.000 TL ye peşin satıyor. KDV %18 hariç. (İşletme sürekli envanter yöntemini uygulamaktadır)

 
Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

25.05.2009

100 Kasa Hesabı

600 Yurt İçi Satışlar Hesabı
391 Hesaplanan KDV Hesabı

Mamüllerin satılması

 

7.080

 6.000
1.080

2

25.05.2009

620 Satılan Mamüller Maliyeti Hesabı

152 Mamaüller Hesabı

Mamüllerin maliyeti kaydı

 

5.000

 5.000


BORÇ 620 SATILAN MAMÜLLER MALİYETİ HESABI ALACAK

5.000

 

   

 

<<<<< 612 Diğer İndirimler Hesabı (-) - 621 Satılan Ticari Mallar Maliyeti Hesabı (-) >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2022 pratik bilgiler
2022 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama