muhasebe
muhasebe dersleri

397 SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI HESABI

397 Sayım ve Tesellim Fazlaları Hesabı: Envanter yapılarak sayım sonucunda tespit edilen kasa, stok ve maddi duran varlıklar fazlalıklarıyla, tesellüm sırasında ortaya çıkan fazlalıkların geçici olarak kayıt ve izlendiği hesaptır.

REKLAM

397 Sayım ve Tesellim Fazlaları Hesabının İşleyişi: Fazlalığın ortaya çıkması ile hesaba alacak kaydedilir, fazlalığın nedeni belirlendiğinde ilgili hesabın alacağına karşılık bu hesaba borç olarak kaydedilir.

 

BORÇ 397 SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI HESABI ALACAK

 

AZALIŞLAR
(-)

 

ARTIŞLAR
(+)

   

 

Örnek: İşletme 31.10.2017 tarihinde yaptığı envanter sonucu kasasında toplam 6.000 TL nakit olduğunu saymış, kasa hesabının mizandaki borç kalanının da 5.700 TL olduğu belirlenmiştir. Buna göre kasa farkı nasıl olur. Yevmiye kaydını yapınız.

Fiili Kasa Sayım Sonucu = 6.000 TL

Kasa Hesabı Borç Kalanı = 5.700 TL

Kasa Fazlası = 300 TL

Çıkan bu kasa fazlası aşağıdaki gibi muhasebe kaydı yapılır.

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

31.10.2017

100 Kasa Hesabı

397 Sayım ve Tesellüm Fazlaları Hesabı

Kasadaki sayım fazlasının kaydı

 

300

 

 

300

Kasanın borcuna yazdığımız 300 TL sayesinde kasa hesabının kalanı 6.000 TL olarak evanter ile eşit duruma getirilmiştir.


BORÇ 397 SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI HESABI ALACAK
  300
   


Fazlalığın sebebi bulunduğunda:
Sebebi bulunamayan kasa fazlası 690 Dönem Kâr Zararı Hesabına ertesi yılsonunda devir edilir.


Örneğin devamı:
Buradaki kasa fazlasının nedeninin, bir alıcıdan 300 TL tahsil edildiği fakat kaydının yapılmadığından kaynaklandığı anlaşılmıştır.

2

Tarih

397 Sayım ve Tesellüm Fazlaları Hesabı

120 Alıcılar Hesabı

Kasa fazlasının alıcılar ile kapatılması

 

300

 300

 

Eğer, buradaki kasa fazlasının nedeni bulunamamış olsaydı bu tutar kar yazılırdı.

2

Tarih

397 Sayım ve Tesellüm Fazlaları Hesabı

679 Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar Hs
679.01 Kasa fazlası karı

Kasa fazlasının kar olarak kapatılması

 

300

 
300

 

BORÇ 397 SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI HESABI ALACAK
300 300
   

 

<<<<< 393 Merkez ve Şubeler Cari Hesabı - 399 Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar Hesabı >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2022 pratik bilgiler
2022 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama