muhasebe
muhasebe dersleri

381 GİDER TAHAKKUKLARI HESABI

381 Gider Tahakkukları Hesabı: İçinde çalışılan dönemde ortaya çıkmış olmakla birlikte ödenmesi gelecek aylarda yapılacak giderlerin izlendiği hesaptır.

REKLAM

381 Gider Tahakkukları Hesabının İşleyişi: Dönem sonunda, döneme ait olarak hesaplanacak tutarlar ilgili gider ve zarar hesapları karşılığında bu hesaba alacak kaydedilir. Sonraki dönemde, alacakların kesinleşmesiyle hesaptaki tutarlar bu hesabın borcuna karşılık ilgili hesapların alacağına kaydedilerek kapatılır.

 

BORÇ 381 GİDER TAHAKKUKLARI HESABI ALACAK

 

AZALIŞLAR
(-)

 

ARTIŞLAR
(+)

   

 

Örnek: İşletme 1 Kasım 2016 tarihinde 6 ay vadeli, yıllık %20 faizli 60.000 TL tutarında banka kredisi kullanıyor. Anaparayı ve kredi faizini vade sonunda ödüyor.


Cevap:

Faiz = A. n. t. / 100

( 60.000 x 20 x 6)
------------------------- = 6.000
( 100 x 12 )

6 aylık faiz: 6.000 TL olduğuna göre; aylık faiz tutarı: 6.000/6 = 1.000 TL dir.

Çalışılan Yıl (2016) Gelecek Yıl (2017)
kasım aralık ocak şubat mart nisan
2 aylık: 2.000 4 aylık: 4.000

 

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

01.11.2016

100 Kasa Hesabı

300 Banka Kredileri Hesabı

Kredinin alınması

 

60.000

 

 

60.000

2

01.11.2016

780 Finansman Giderleri Hesabı

381 Gider Tahakkukları Hesabı

Faiz giderinin tahakkuku

 

2.000

 

 

2.000

2 aylık faiz gideri bu yıla ait olduğundan ilgili gider hesabına kaydedilirken, tutar gelecek dönemde kapatılmak üzere 381 Gider Tahakkukları Hesabına kaydedilir.

BORÇ 381 GİDER TAHAKKUKLARI HESABI ALACAK

2.000
  2.000


Kredi anaparası ve faizi vade süresi sonunda ödeniyor, 2017 yılına ait giderlerde ilgili gider hesabına yazılırken, 381 Gider Tahakkukları Hesabında yer alan tutarda kapatılıyor.

1

30.04.2017

300 Banka Kredileri Hesabı
381 Gider Tahakkukları Hesabı
780 Finansman Giderleri Hesabı

100 Kasa Hesabı

Kredinin ve faizlerinin ödenmesi

 

60.000
2.000
4.000

 

66.000

 

BORÇ 381 GİDER TAHAKKUKLARI HESABI ALACAK
2.000

2.000  

 

<<<<< 380 Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı - 391 Hesaplanan KDV Hesabı >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2022 pratik bilgiler
2024 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama