muhasebe
muhasebe dersleri

370 DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI HESABI

370 Dönem Kârı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları Hesabı: Dönem kârı üzerinden hesaplanan kurumlar vergisi, diğer vergi ve kesintiler, fonlar ve benzeri diğer yükümlülükler için ayrılan karşılıkların izlendiği hesaptır.

REKLAM

370 Dönem Kârı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları Hesabının İşleyişi: Dönem kârı üzerinden hesaplanan kurumlar vergisi ve yasal yükümlülükler, dönem kârı hesabının borcu karşılığında bu hesaba alacak olarak kaydedilir. Vergi tahakkukunun kesinleşmesi durumunda borç kaydı suretiyle hesap kapatılır ve ilgili tutar 371 Dönem Kârının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri ile mahsup edilerek kalan tutar 360 Ödenecek Vergi ve Fonlar hesabına aktarılır.

 

BORÇ 370 DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI HESABI ALACAK

 

AZALIŞLAR
(-)

 

ARTIŞLAR
(+)

   

 

 

<<<<< 369 Ödenecek Diğer Yükümlülükler Hesabı - 371 Dönem Kârının Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükleri Hs(-) >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2022 pratik bilgiler
2022 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama