muhasebe
muhasebe dersleri

360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI

360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı: İşletmenin ekonomik faaliyetlerde bulunmasının sonucu ilgili mali mevzuat uyarınca mükellef veya sorumlu sıfatıyla işletmenin kendisine, personeline ve üçüncü kişilere ilişkin olarak ödenmesi gereken vergi, resim, harç ve fonların izlendiği hesaptır.

REKLAM

360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabının İşleyişi: Vergi, resim, harçların tahakkuk ettirilmesini gerektiren olaylar ve işlemler ortaya çıktıkça hesaplar alacak olarak kaydedilir, ödemeler yapıldıkça hesap borçlanır. Bir yıldan daha uzun sürede ödenecek ertelenmiş veya takside bağlanmış vergiler varsa, bunlar 438 Kamuya Olan Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Borçlar Hesabı'na aktarılır.

 

BORÇ 360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI ALACAK

 

AZALIŞLAR
(-)

 

ARTIŞLAR
(+)

   

 

Örnek: İşletme 30.04.2016 tarihinde işyerinin kirası olarak 2.000 TL nakit ödüyor. Kiradan %20 gelir vergisi kesilmiştir. Ertesi ayın 15'inde vergi peşin olarak ödeniyor.


Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

30.04.2016

770 Genel Yönetim Giderleri Hesabı

100 Kasa Hesabı
360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı

Kira giderinin ödenmesi (2.000x%20=400)

 

2.000

 1.600
400

2

15.05.2016

360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı

100 Kasa Hesabı

Verginin ödenmesi

 

400

 400


BORÇ 360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI ALACAK
400 400
   

 

Örnek: İşletmenin şubat ayındaki KDV hesapları aşağıdaki gibidir. Buna göre ay sonu kdv tahakkukunu yapınız.

BORÇ 191 İNDİRİLECEK KDV HESABI ALACAK
7.200
4.500
320
 
12.020  

BORÇ 391 HESAPLANAN KDV HESABI ALACAK
  9.000
3.600
  12.600


Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

28.02.2016

391 Hesaplanan KDV Hesabı

191 İndirilecek KDV Hesabı
360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hs

Ay sonu KDV tahakkuku

 

12.600

 

 

12.020
580

391 Hesaplanan KDV daha fazla olduğu için Ödenecek Katma Değer Vergisi ortaya çıkar. Bu tutarda 360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabında izlenir.

 

<<<<< 350-358 Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri Bedelleri Hs - 361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hs >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2022 pratik bilgiler
2022 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama