muhasebe
muhasebe dersleri

137 DİĞER ALACAK SENETLERİ REESKONTU HESABI (-)

137 Diğer Alacak Senetleri Reeskontu Hesabı: Bilanço düzenlenirken, bu grupta belirtilen senetli alacakların tasarruf değeri ile değerlenmesini sağlamak üzere alacak senetleri için ayrılan reeskont tutarları bu hesapta izlenir.

REKLAM

137 Diğer Alacak Senetleri Reeskontu Hesabının İşleyişi: Hesaplanan reeskont tutarları bu hesaba alacak kaydedilirken, 657 Reeskont Faiz Giderleri Hesabına borç kaydedilir. İzleyen dönemde bu hesap borca kaydedilirken, 647 Reeskont Faiz Gelirleri Hesabına alacak yazılarak kapatılır.

 

BORÇ 137 DİĞER ALACAK SENETLERİ REESKONTU HESABI (-) ALACAK

 

AZALIŞLAR
(-)

 

ARTIŞLAR
(+)

   

 

Örnek: İşletme 1 Ekim 2015 tarihinde 15.000 TL tutarındaki demirbaşı 17.000 TL ye 4 ay vadeli senet ile satıyor, kdv tutarını peşin alıyor. KDV % 10 hariç.

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

01.10.2015

136 Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabı
100 Kasa Hesabı

255 Demirbaşlar Hesabı
391 Hesaplanan KDV Hesabı

KDV si peşin senet ile mal satımı

 

17.000
1.700

 

 


17.000
1.700

Senetlerin nominal değerinin tamamı 255 Demirbaşlar Hesabına yazılarak gelir kaydedilmiştir. Senet 4 aylık vadeli olduğundan aylık faizi 500 TL olur. Fakat vadeye göre 3 aylık kısmı 2015 yılına ait, 1 aylık kısmı 2016 yılına aittir. Buradaki 2016 yılına ait olan 500 TL nin 2015 yılı gelirlerinden çıkartılıp 2016 yılına aktarılması gerekir. İşte bu işleme reeskont işlemi denir.


31.12.2008 tarihindeki envanter kaydı:

2

31.12.2015

657 Reeskont Faiz Giderleri Hesabı

137 Diğer Alacak Senetleri Reeskontu Hs

Alacak senetlerinin reeskont kaydı

 

500

 500

 

BORÇ 137 DİĞER ALACAK SENETLERİ REESKONTU HESABI (-) ALACAK
  500
   

Böylece 500 TL yi 2015 yılı karından düşürmüş oluyoruz.

01.01.2016 tarihinde 137 Diğer Alacak Senetleri Reeskontu hesabında yer alan 500 TL, 647 Reeskont Faiz Gelirleri Hesabına devredilerek kapatılır. 500 TL de 2016 yılında gelir olarak kaydedilmiş olur.

1

01.01.2016

137 Diğer Alacak Senetleri Reeskontu Hs

647 Reeskont Faiz Gelirleri Hesabı

Reeskont kaydının iptali

 

500

 500

 

BORÇ 137 DİĞER ALACAK SENETLERİ REESKONTU HESABI (-) ALACAK
500 500
   

 

<<<<< 136 Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabı - 138 Şüpheli Diğer Alacaklar Hesabı >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2022 pratik bilgiler
2022 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama