muhasebe
muhasebe dersleri

128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HESABI

128 Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabı: Ödeme süresi geçmiş bu nedenle vadesi bir kaç defa uzatılmış veya protesto edilmiş, yazı ile birden fazla istenmiş ya da dava veya icra safhasına aktarılmış senetli ve senetsiz alacakların izlendiği hesaptır.

REKLAM

128 Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabının İşleyişi: Tahsili şüpheli hale gelmiş olan alacaklar bulundukları hesaplardan çıkartılarak bu hesaba borç kaydedilirler. Şüpheli alacağın tahsili veya tahsil edilemeyeceğinin kesinleşmesi durumunda bu hesaba alacak olarak kaydedilirler.

 

BORÇ 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HESABI ALACAK

 

ARTIŞLAR
(+)

 

AZALIŞLAR
(-)

   

 

Örnek: İşletme 5.000 TL tutarında bir alacak senedini ödenmediği için protesto ettirmiş ve bu senedi şüpheli hale getirmiştir. Fakat şüpheli hale gelen bu senet daha sonra ödenmiştir.

 

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

Tarih

128 Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabı

121 Alacak Senetleri Hesabı

Senedin şüpheli hale getirilmesi

 

5.000

 

 

5.000

2

Tarih

100 Kasa Hesabı

128 Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabı

Şüpheli alacağın tahsili

 

5.000

 5.000

 

BORÇ 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HESABI ALACAK
5.000 5.000
   

 

Örnek: İşletme 2.000 TL tutarındaki bir malı versiye olarak HG ye satmıştır. KDV % 18 hariç. HG den borcunun birden fazla istenmesine rağmen ödememiştir. İşletme bu alacağını dava takibine almıştır. HG daha sonra borcunun yarısını çek vererek ödemiştir.

 

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

Tarih

120 Alıcılar Hesabı
120.01 HG

600 Y.İ. Satışlar Hesabı
391 Hesaplanan KDV Hesabı

Versiye mal satımı

 

2.360

 

 


2.000
360

2

Tarih

128 Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabı

120 Alıcılar Hesabı
120.01 HG

Alacağın şüpheli hale getirilmesi

 

2.360

 2.360

3

Tarih

101 Alınan Çekler Hesabı

128 Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabı

Şüpheli alacağın yarısının tahsilii

 

1.180

 1.180

 

BORÇ 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HESABI ALACAK
2.360 1.180
   

 

<<<<< 127 Diğer Ticari Alacaklar Hesabı - 129 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı Hesabı (-) >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2022 pratik bilgiler
2022 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama