muhasebe
muhasebe dersleri

120 ALICILAR HESABI

120 Alıcılar Hesabı: İşletmenin faaliyet konusunu oluşturan mal ve hizmet satışlarından kaynaklanan senetsiz yani veresiye alacaklarının izlenmesi için kullanılan hesaptır.

Finansal kiralamadan doğan senetsiz alacaklar da bu hesapta izlenir. Bu hesaptaki alacakların vadesi 1 yıla kadardır.

REKLAM

120 Alıcılar Hesabının İşleyişi: Veresiye olarak mal veya hizmet satışlarından dolayı senetsiz alacağın doğması ile bu hesaba borç kaydedilir, alacakların tahsil edilmesi halinde ise hesaba alacak kaydedilir.

 

BORÇ 120 ALICILAR HESABI ALACAK

 

ARTIŞLAR
(+)

 

AZALIŞLAR
(-)

   

 

Örnek: İşletme 25.02.2016 tarihinde 10.000 TL tutarındaki malı veresiye olarak müşterisi Elif A. ya satıyor. 05.03.2016 tarihinde Elif A. işletmeye olan borcunun yarısını peşin, kalan yarısınıda çek ile ödüyor.

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

25.02.2016

120 Alıcılar Hesabı
120.01 Elif A. 10.000

600 Y.İ. Satışlar Hesabı

Veresiye mal satımı

 

10.000

 

 


10.000

2

05.03.2016

100 Kasa Hesabı
101 Alınan Çekler Hesabı

120 Alıcılar Hesabı
120.01 Elif A. 10.000

Elif A.nın borcunu ödemesi

 

5.000
5.000

 
10.000

 

BORÇ 120 ALICILAR HESABI ALACAK
10.000 10.000
   

 

Yardımcı hesap:

BORÇ 120.01 ELİF A. ALACAK
10.000 10.000
   

 

<<<<< 119 Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı (-) - 121 Alacak Senetleri Hesabı >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2022 pratik bilgiler
2022 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama