muhasebe
muhasebe dersleri

118 DİĞER MENKUL KIYMETLER HESABI

118 Diğer Menkul Kıymetler Hesabı: İşletmenin aldığı Hisse senetleri, özel kesim ve kamu kesimi tarafından çıkarılan tahvil, senet ve bonolar dışında kalan ve kısa vadede yatırım yapmak amacıyla kullanılan diğer menkul kıymetlerden oluşmaktadır.

Bu menkul kıymetler şöyledir; Repo, finansman bonosu, menkul kıymetler yatırım fonu, konut ve mevduat sertifikaları, varlığa dayalı menkul kıymetler, yatırım fonları, banka bonoları.

REKLAM

118 Diğer Menkul Kıymetler Hesabının İşleyişi: Bu menkul kıymetler satın alındığında bu hesaba borç olarak kaydedilir, menkul kıymetler satıldığında ya da işletmeden çıktığında ise hesaba alacak kaydedilir.

 

BORÇ 118 DİĞER MENKUL KIYMETLER HESABI ALACAK

 

ARTIŞLAR
(+)

 

AZALIŞLAR
(-)

   

 

Örnek: İşletme varlığa dayalı menkul kıymetlerden 3.000 adedini tanesi 100 TL den peşin olarak satın alıyor.

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

Tarih

118 Diğer Menkul Kıymetler Hesabı

100 Kasa Hesabı

100 x 3.000 = 300.000, menkul kıymetlerin alımı

 

300.000

 

 

300.000

 

BORÇ 118 DİĞER MENKUL KIYMETLER HESABI ALACAK
300.000  
   

 

Örnek: İşletme tanesi 80 TL den 1.000 adet finansman bonosu peşin olarak satın alıyor. Daha sonra finansman bonolarının yarısını tanesi 90 TL den peşin olarak satıyor.

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

Tarih

118 Diğer Menkul Kıymetler Hesabı

100 Kasa Hesabı

80 x 1.000 = 80.000, menkul kıymetlerin alımı

 

80.000

 

 

80.000

2

31.12.2008

100 Kasa Hesabı

118 Diğer Menkul Kıymetler Hesabı
645 Menkul Kıymet Satış Karları Hs

90 x 500 = 45.000,menkul kıymetlerin satımı

 

45.000

 40.000
5.000


BORÇ 118 DİĞER MENKUL KIYMETLER HESABI ALACAK
80.000 40.000
   

 

<<<<< 112 Kamu KesimiTahvil Senet ve Bonoları Hesabı - 119 Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı(-) >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2022 pratik bilgiler
2022 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama