muhasebe
muhasebe dersleri

103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ HESABI (-)

103 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri Hesabı (-): İşletmelerin üçüncü kişilere bankalardan çek ile veya ödeme emri ile yapacağı ödemeleri izlediği hesaptır.

Verilen çekler hesabı pasif karakterli bir hesaptır yani varlık hesabı olmasına rağmen işleyişi kaynak hesapları şeklindedir. Yani artışlar alacağa, azalışlar borca kaydedilir. Hesabın yanındaki (-) işareti bu anlama gelmektedir.

REKLAM

103 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri Hesabının İşleyişi: İşletmeler çek verdiklerinde bu hesap kullanılır. Kişilere çek ve ödeme emri verildiğinde hesabın alacak tarafına ,çek ve ödeme emirlerinin bankadan tahsil edildiği anlaşıldığında verilen çekler hesabının borcuna kaydedilir.

BORÇ 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ HESABI ALACAK

 

AZALIŞLAR
(-)

 

ARTIŞLAR
(+)

   

 

Örnek: İşletme 5.000 TL lik malı almış, karşılığında çek vermiştir.

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

Tarih

153 Ticari Mallar Hesabı

103 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri Hs

çek ile mal alımı

 

5.000

 

 

5.000

 

BORÇ 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ HESABI ALACAK
  5.000
   

 

Örnek: İşletme 1.500 TL tutarındaki çekini bankadan ödemiştir.

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

Tarih

103 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri Hs

102 Bankalar Hesabı

çekin ödenmesi

 

1.500

 

 

1.500

 

BORÇ 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ HESABI ALACAK
1.500  
   

 

<<<<< 102 Bankalar Hesabı - 108 Diğer Hazır Değerler Hesabı >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2022 pratik bilgiler
2022 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama