muhasebe
muhasebe dersleri

KDV BEYANNAMESİ DÜZENLEME ÖRNEĞİ

Örnek: HG İstanul/Eyüp vergi dairesine bağlı olan bir işletmedir. HG işletmesinin Şubat 2019 hesapları aşağıdaki gibidir:

600 Yurt içi Satışlar Hesabı: 800.000 TL (KDV %18)
600 Yurt içi Satışlar Hesabı: 400.000 TL (KDV %8)
600 Yurt içi Satışlar Hesabı: 300.000 TL (KDV %1)

391.02 Alışlardan İade KDV: 5.000 TL

191 İndirilecek KDV: 70.000 TL

190 Devreden KDV: 10.000 TL

Cevap: KDV Beyannamesinin düzenlenmesi:

REKLAM

Tablo - 1:
600 Yurt içi Satışlar: 300.000 TL......................................................6 numaralı satıra yazılır
600 Yurt içi Satışlar: 400.000 TL......................................................8 numaralı satıra yazılır
600 Yurt içi Satışlar: 800.000 TL.....................................................10 numaralı satıra yazılır

391.01 Hesaplanan KDV 300.000 x %1 = 3.000 TL............................7 numaralı satıra yazılır
391.02 Hesaplanan KDV 400.000 x %8 = 32.000 TL........................9 numaralı satıra yazılır
391.03 Hesaplanan KDV 800.000 x %18 = 144.000 TL...................11 numaralı satıra yazılır

Tablo - 3:
300.000 + 400.000 + 800.000 = 1.500.000 TL ...............................28 numaralı satıra yazılır

3.000 + 32.000 + 144.000 = 179.000 TL .........................................29 numaralı satıra yazılır

391.04 Alışlardan İade KDV 5.000 TL ..............................................30 numaralı satıra yazılır

179.000 + 5.000 = 184.000 TL ...........................................................31 numaralı satıra yazılır

Tablo - 4:
190 Devreden KDV =10.000 TL ............................................................32 numaralı satıra yazılır

191 İndirilecek KDV =70.000 TL .........................................................33 numaralı satıra yazılır

10.000 + 70.000 = 80.000 TL ...............................................................37 numaralı satıra yazılır

Tablo - 5:
184.000 - 80.000 = 104.000 TL ..........................................................39 numaralı satıra yazılır


Sonuçlara göre ödenmesi gereken KDV = 104.000 TL
KDV Tahakkuk kaydında 104.000 TL 360 Ödenecek vergi ve fonlar hesabında yer alır.

KDV Beyannamesi aşağıdaki gibi doldurulur:

Ön Yüz:

KDV-beyannamesi


Arka Yüz:


KDV Beyannamesi

KDV Beyannamesi (Excel)

sayfa 4

<<<<< önceki sayfa

Beyannameler

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2021 pratik bilgiler
2021 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama