muhasebe
muhasebe dersleri

YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNİ DÜZENLEME ÖRNEĞİ

Örnek: İkinci sınıf tacir olan HG Eyüp/İstanbul da HG isimli işletmesi ile ticaret yapmaktadır.

HG'nin 31.12.2008 tarihli işletme hesabı özet bilgileri aşağıdaki şekildedir:

Dönem Başı Mal Mevcudu Tutarı.....................22.000 TL
Dönem İçi Mal Alış Tutarı...............................55.000 TL
Dönem İçi Giderler Tutarı.................................4.000 TL
Dönem İçi Mal Satış Tutarı............................74.000 TL
Dönem Sonu Mal Mevcudu.................................32.000 TL
- HG 2.000 TL Bağ-Kur primi ödemiştir.
- 2018 yılında ödediği ve mahsubu gereken Geçici Vergi tutarı 3.200 TL'dir.

Cevap: Yıllık gelir vergisi beyannamesini ve ekini doldururken ilk önce ticari kazancı buradan da gelir vergisini hesaplayalım

REKLAM

Dönem Başı Mal Mevcudu Tutarı.................................22.000 TL
Dönem İçi Mal Alış Tutarı...........................................55.000 TL
Toplam:(22.000 + 55.000).............................................77.000 TL

Dönem Sonu Mal Mevcudu.............................................32.000 TL
Satılan Malların Maliyeti:(77.000 - 32.000)...........45.000 TL

Dönem İçi Mal Satış Tutarı........................................74.000 TL
Satış Karı:(74.000 - 45.000).......................................29.000 TL

Dönem İçi Giderler Tutarı.............................................4.000 TL
Ticari Kazanç-Kar:(29.000 - 4.000).............................25.000 TL (yıllık gelir vergisi beyannamesi, 17. satır -kar-)

Beyan edilen Ticari Kazanç............................................25.000 TL
Bağ-kur primleri.................................................................2.000 TL (yıllık gelir vergisi beyannamesi, 17. satır -zarar-)
Safi Ticari Kazanç:(25.000 - 2.000)............................23.000 TL

Vergiye Tabi Gelir Vergisi Matrahı.............................23.000 TL (yıllık gelir vergisi beyannamesi, 26. satır ve 38. satır)
Gelir Vergisi:(23.000 x %20)..........................................4.600 TL (yıllık gelir vergisi beyannamesi, 39. satır)

Mahsup edilecek vergi(Geçici Vergi)..............................3.200 TL (yıllık gelir vergisi beyannamesi, 42. satır)

Ödenmesi Gereken Gelir Vergisi (4.600 - 3.200)....1.400 TL (yıllık gelir vergisi beyannamesi, 44. satır)

2008 yılı damga vergisi 22,70 TL'dir. (yıllık gelir vergisi beyannamesi, 48. satır)Yıllık gelir vergisi beyannamesi aşağıdaki gibi doldurulur:

Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi

Ön Yüz:


Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi

Arka Yüz:


Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Ekleri Aşağıdaki gibi doldurulur:

sayfa 3

<<<<< önceki sayfa - sonraki sayfa >>>>>

Beyannameler

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2021 pratik bilgiler
2021 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama