muhasebe
muhasebe dersleri

TAHVİL VE BONO PİYASASI

Tahvil ve Bono Piyasasındaki Kuruluşlar: Tahvil ve Bono Piyasasında:
- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
- Borsa üyeleri ve Sermaye Piyasası Kurulundan yetki belgesi almak koşuluyla bankalar işlem yapabilir.

Tahvil ve Bono Piyasasında işlem yapacak banka ve aracı kurumların, İstanbul Menkul Kıymetler Borsasınca hazırlanarak, Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanan ve genel şartlar ile iştirakçi üyelerin yükümlülüklerini kapsayan "Tahvil ve Bono Piyasası Taahhütnamesi"ni imzalamaları gerekmektedir. Nakit için Takasbank nezdindeki "üye serbest cari hesabı" ile "tahvil takas borcu hesabı", menkul kıymetler için Takasbank nezdinde "menkul kıymetler depo hesapları" açtırmış olmalıdır.

REKLAM

Tahvilin türü ile tutarı, borsa tarafından belirlenmiş işlem limiti karşılığını mevcut bulundurmaları ve işlemlerin gerçekleştirilmesine ilişkin olarak borsa tarafından belirlenen diğer yükümlülükleri yerine getirmeleri gereklidir. Repo-ters repo işlemleri yapmak isteyen borsa üyeleri, ayrıca Sermaye Piyasası Kurulundan yetki belgesi almak ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsasınca hazırlanarak Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanan "Repo-Ters Repo Taahhütnamesi"ni imzalamak zorundadır. Tahvil ve Bono Piyasası Repo Ters Repo Pazarında işlem yapmak için öncelikle Kesin Alım Satım Pazarında işlem yapma koşulu aranmakla beraber banka ve aracı kurumlar her iki başvuruyu bir arada da yapabilir.

Tahvil ve Bono Piyasasında Üye Temsilcileri: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Yönetmeliği’nin 11’inci maddesinde belirtilen niteliklere sahip olan ve tüm şartları yerine getirerek borsa tarafından katılımın zorunlu tutulduğu eğitim programlarından sertifika alanlar, Tahvil ve Bono Piyasasında temsilci olarak görev yapmaya hak kazanır. Temsilcilik şartları aşağıda belirtilmiştir.
- Sermaye Piyasası Kurulu, T.C. Merkez Bankası ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında uzmanlık gerektiren veya daha üst kademelerde en az üç yıl süreyle olumlu tezkiye alarak bilfiil çalışmış olanlar
- Bankalarda genel müdür, genel müdür yardımcılığı ve menkul kıymetler müdürü olarak bilfiil en az üç yıl çalışmış olanlar
- Bir aracı kurum üyenin yanında fiilen beş yıl çalışmış ve bu sürenin en az üç yılını genel müdür olarak ifa etmiş olanlar
- En az üç yıl yönetim kurulu başkanı ya da murahhas üye olarak görev yapmış olanlar
- Sertifika alma koşulu aranmayanlar Tahvil ve Bono Piyasası Bilgisayarlı Alım-Satım Sistemi Uygulama Eğitim Programı’na katılmak şartıyla temsilci olmaya hak kazanır.

İşlem Görecek Menkul Kıymetler: Tahvil ve Bono Piyasasında yeni Türk lirası ve döviz ödemeli devlet iç borçlanma senetleri, gelir ortaklığı senetleri, gayrimenkul sertifikaları ve borsa kotunda bulunan özel sektör tahvilleri işlem görmektedir.

İşlem Saatleri: Piyasada işlemler her gün saat 09.30 ile 17.00 arasında yapılmaktadır. Aynı gün valörlü (Repo-Ters Repo Pazarında aynı gün başlangıç valörlü) işlemler saat 09.30 -12:00 ile 13:00-14.00 arasında, ileri valörlü (Repo-Ters Repo Pazarında ileri başlangıç valörlü) işlemler ise saat 09.30 -12:00 ile 13:00-17:00 arasında yapılmaktadır. Ancak yatırım fonlarına ait aynı gün valörlü emirler, saat 17.00'ye kadar verilmektedir. Gayrimenkul Sertifikaları Pazarında işlemler saat 09.30 - 12:00 ile 13:00-17:00 arasında yapılmaktadır.

Fiyat ve Oran Adımları: Kesin Alım Satım Pazarında emirler sadece fiyat veya sadece oran ya da hem fiyat hem de oran üzerinden iletilebilmektedir. Sadece oran üzerinden iletilen emirlerde % 0,01’lik (1 temel puan) oran adımı uygulanır. İskontolu menkul kıymetlerde ise emirler oran üzerinden iletilir.

Repo Ters Repo Pazarında ise iletilen emirlerde %0,05’lik oran (5 temel puan) adımı uygulanır. Buna göre %91,10 ve %91,15 geçerli birer oran olurken %90,12 geçersizdir.

Valör: Pazarda emirler aynı gün veya ileri valörlü olabilir. Pazarda yapılacak devlet tahvili ve hazine bonosu işlemlerinde valör süresi en fazla 90 gün olup işlem gören diğer menkul kıymetlerde valör süresi en fazla 7 gündür.


Finansal yatırım ve piyasalar

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2021 pratik bilgiler
2021 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama