muhasebe
muhasebe dersleri

EUR.1 DOLAŞIM SERTİFİKASI (EUR.1 Movement Certificate)

EUR.1 Dolaşım Sertifikası Tanımı: EFTA ülkelerine, Avrupa Birliği ile demir çelik ürünlerinde (AKÇT ürünleri) Türkiye’nin serbest ticaret anlaşmaları imzaladığı ülkelere yapılan ihracatlarda ve Avrupa Birliği’ne yönelik tarım ürünleri ihracatında düzenlenen belgedir. Gümrük indiriminden yararlanılmasını sağlayan ve bağlı bulunulan Oda'dan temin edilebilen bu belge, Odaca onaylandıktan sonra vizesi yapılmak üzere gümrük müdürlüğüne ibraz edilir.

İhracatçı, bu belgeyi bağlı bulundukları odalardan (Türkiye ticaret, sanayi, deniz ticaret odaları ve ticaret borsaları) alırlar. Odalar tarafından tasdiklenmekte ve gümrük idarelerince vize edilmesi gerekmektedir.

REKLAM

EUR.1 Dolaşım Sertifikası beş nüsha olarak doldurulmaktadır. İlk nüshası meneviş renkli olup, asıl nüshadır. Diğer dört nüsha ise beyaz renklidir.

Bu belgenin temininde başvuru ve onay mercii ihracatçının bağlı bulunduğu odadır. İhracatçı, bağlı bulunduğu odadan aldığı beş nüsha EUR.1 Dolaşım Belgesini eksiksiz ve tam olarak doldurmalı ve bağlı bulunduğu odaya;
- Dilekçe,
- Fatura sureti (Maliye Bakanlığı'ndan onaylı kontrol makbuzu veya noter tasdikli ticari fatura)

EUR.1 Dolaşım Belgelerinin tasdiki esnasında firmaların:
1. İhraç konusu eşya kapasite raporunda yer alıyorsa,
- İhraç faturası fotokopisi
- EUR.1 taahhütnamesi
2. İhraç konusu eşya kapasite raporunda yer almamakla birlikte firmanın kendi üretimi ise,
- İhracat faturası fotokopisi
- EUR.1 taahhütnamesi
- İhraç konusu eşya firma kapasite raporunda yer almamakla birlikte kendileri tarafından üretildiğine dair taahhütname
3. İhraç konusu eşya dışarıdan alınıp satılan bir mal ise,
- Alış faturaları fotokopileri
- İhracat faturası fotokopisi
- EUR.1 taahhütnamesi

İbraz etmeleri ve EUR.1 Dolaşım Sertifikası’nın son sayfasındaki İhracatçı Beyanı bölümünü eksiksiz doldurmaları gerekmektedir.
Beyaz renkli nüshalardan biri tasdik işlemini yapan oda tarafından alıkonulur.

EUR.1 Dolaşım Belgesi’nin gümrük idaresince vize edilmesinden sonra meneviş renkli asıl nüsha ihracatçıya verilir. Beyaz renkli nüshalardan biri gümrük idaresinde alıkonulmakta olup, diğer iki nüsha ilgili odaya gönderilir.

EUR.1 Dolaşım Sertifikası bazı durumlarda istisnai olarak ait oldukları ürünlerin ihracından sora düzenlenebilmektedir.Bu belge menşe ispat belgesidir. ATR, EUR.1, Menşe Şahadetnamesi ve Form A Belgesi tasdiklerinde, belge ve eklerini imzalayanların temsil ve ilzama yetkili olduklarına ilişkin sirküler ve/veya vekaletname ibrazı gerekmektedir.


Finansal yatırım ve piyasalar

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2021 pratik bilgiler
2021 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama