muhasebe
muhasebe dersleri

OKUL GEZİLERİ

Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinin 21. Maddesinde okul gezileri ile ilgili açıklamalarda bulunuluyor.

Okul gezilerinin amaçları: Öğrencilerin seviyelerine uygun ola bilgi, görgü ve yeteneklerini geliştirmek; yaparak yaşayarak öğrenmelerine imkan vermek ve derslerin uygulama ortamında yapılmasını sağlamak; onlara çevrelerini, toplumun sosyal, kültürel ve ekonomik değerlerini tanıtmak, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından izletmek amacıyla yakın çevre ve yurt içi geziler ile diğer ülke ve toplumları tanıtmak üzere yurt dışı geziler düzenlenebilir.

REKLAM

Gezi planları kaç gün önceden okul müdürlüğüne verilir: Rrehber öğretmenler, ders öğretmenleri veya danışman öğretmenlerce, herhangi bir ders veya sosyal etkinlik kapsamında yapılacak etkinliklerle ilgili gezi planları, en az 7 gün önce okul müdürlüğüne verilir.

Gezilerde  öğrenci öğretmen sayısı: Okul gezilerinde, 40 öğrenciye kadar bir yönetici ve en fazla iki sorumlu öğretmen görevlendirilir.

Öğretim  programındaki geziler ne zaman yapılır: Öğretim programları kapsamında yapılacak gezilerin o ders saati içinde yapılmasına özen gösterilir. Ancak gezinin bu süreyi aşabileceği durumlarda okul yönetiminin bilgisi dahilinde ders öğretmenlerince gerekli önlemler alınır.

Sosyal Etkinlikler kapsamındaki geziler ne zaman yapılır: Sosyal etkinlikler kapsamında yapılacak geziler, dersleri aksatmayacak şekilde hafta sonu tatilleri veya bayram tatili günlerinde düzenlenir.

Okul Müdürlüğü gezi planları ile ilgili hangi işlemleri yapar: Okul müdürü, gezilerle ilgili belgeleri inceler ve yetkisinde olanları onaylar. Yetkisi dışındaki gezilerle ilgili yazıyı da en kısa sürede onay alınmak üzere il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne gönderir.

Okul müdürü hangi gezilere onay verir: Büyükşehir belediye sınırları dahil olmak üzere, il/ilçe belediye sınırları içinde yapılan ders programları kapsamındaki yıllık ders planında yer alan bilimsel inceleme, araştırma, gözlem ve uygulama gezileriyle ilgili onay okul müdürünce verilir.

İl/ilçe sınırları  içerisinde sosyal etkinlikler kapsamındaki gezilere onayı kim verir: Okulun bulunduğu il/ilçe sınırları içinde sosyal etkinlik kapsamında yapılacak gezilerle ilgili onay, okul müdürlüğünün önerisi üzerine il/ilçe millî eğitim müdürünce onay verilir.

İl sınırları  dışında sosyal etkinlikler kapsamındaki gezilere onayı kim verir: İl sınırları dışına yapılacak gezilerle ilgili onay ise il/ilçe millî eğitim müdürlüğünün önerisi üzerine mülkî amirce verilir.

Yurt dışında yapılacak gezilerde onayı kim verir: Yurt dışına düzenlenecek olan bilim, sanat, tiyatro, spor, müzik, halk oyunları, beceri yarışma, sosyal etkinlik ve bunların hazırlık çalışmaları ile gezilere katılacak resmî/özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarının yönetici, öğretmen ve öğrencilerinin görevli-izinli sayılmalarına ilişkin onay, il millî eğitim müdürlerinin önerisi üzerine valiliklerce verilir.

 

Okul gezilerinde kullanılacak belgeler

Veli İzin Belgesi (Ek-11)

Okul Gezileri Çerçeve Sözleşmesi (EK-12)

Gezi Planı (Ek-13)

 

Çeşitli bilgiler

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2021 pratik bilgiler
2021 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama