muhasebe
muhasebe dersleri

GİDERLERİN EKONOMİK KODLARI

01- GENEL KAMU HİZMETLERİ

01.1 Yasama ve Yürütme Organları, Finansal ve Mali İşler, Dışişleri Hizmetleri
01.1.1 Yasama ve Yürütme Organları Hizmetleri
01.1.2 Finansal ve Mali İşler ve Hizmetler
01.1.3 Dışişleri Hizmetleri
01.1.9 Sınıflandırmaya Girmeyen Yasama ve Yürütme Organları, Finansal ve Mali İşler, Dışişleri Hizmetleri
01.2 Dış Ekonomik Yardım Hizmetleri
01.2.1 Gelişmekte Olan Ülkelere Yapılan Ekon. Yardım H.
01.2.2 Uluslararası Kuruluşlar Aracılığı İle Yapılan Ek. Yrd
01.2.9 Sınıflandırmaya Girmeyen Dış Ekonomik Yardım H.

REKLAM

01.3 Genel Hizmetler
01.3.1 Genel Personel Hizmetleri
01.3.2 Genel Planlama ve İstatistik Hizmetleri
01.3.9 Diğer Genel Hizmetler
01.4 Temel Araştırma Hizmetleri
01.4.1 Doğal Bilimler, Mühendislik ve Teknoloji Konusundaki Temel Araştırma Hizmetleri
01.4.2 Sosyal ve Beşeri Bilimler Konusundaki Temel Ar. H.
01.4.3 Çok Branşlı Temel Araştırma Hizmetleri
01.4.9 Sınıflandırmaya Girmeyen Temel Araştırma H.
01.5 Borç Yönetimi Hizmetleri
01.5.0 Borç Yönetimi Hizmetleri
01.6 Genel Nitelikli Transferlere İlişkin Hizmetler
01.6.0 Genel Nitelikli Transferlere İlişkin Hizmetler
01.8 Genel Kamu Hizmetlerine İlişkin Ar-Ge Hizmetleri
01.8.8 Genel Kamu Hizmetlerine İlişkin Ar-Ge Hizmetleri
01.9 Sınıflandırmaya Girmeyen Genel Kamu Hizmetleri
01.9.9 Sınıflandırmaya Girmeyen Genel Kamu Hizmetleri

02- SAVUNMA HİZMETLERİ

02.1 Askeri Savunma Hizmetleri
02.1.0 Askeri Savunma Hizmetleri
02.2 Sivil Savunma Hizmetleri
02.2.0 Sivil Savunma Hizmetleri
02.3 Dış Askeri Yardım Hizmetleri
02.3.0 Dış Askeri Yardım Hizmetleri
02.8 Savunmaya İlişkin Araştırma ve Geliştirme H.
02.8.8 Savunmaya İlişkin Araştırma ve Geliştirme H.
02.9 Sınıflandırmaya Girmeyen Savunma Hizmetleri
02.9.9 Sınıflandırmaya Girmeyen Savunma Hizmetleri

03. KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ

03.1 Güvenlik Hizmetleri
03.1.1 Genel Güvenlik Hizmetleri
03.1.2 Adli Güvenlik Hizmetleri
03.1.3 Trafik Güvenliği Hizmetleri
03.1.4 Kurumsal Güvenlik Hizmetleri
03.1.9 Sınıflandırmaya Girmeyen Güvenlik Hizmetleri
03.2 Yangından Korunma Hizmetleri
03.2.0 Yangından Korunma Hizmetleri
03.3 Mahkeme Hizmetleri
03.3.1 Yüksek Mahkeme Hizmetleri
03.3.2 Adli Mahkeme Hizmetleri
03.3.3 İdari Mahkeme Hizmetleri
03.3.4 Tahkim Kurulları ve Ombudsmanlık Vb. Hizmetleri
03.3.9 Diğer Mahkeme Hizmetleri
03.4 Cezaevi İdaresi Hizmetleri
03.4.0 Cezaevi İdaresi Hizmetleri
03.8 Kamu Düzeni ve Güvenliğe İlişkin Ar-Ge Hizmetleri
03.8.8 Kamu Düzeni ve Güvenliğe İlişkin Ar-Ge H.
03.9 Sınıflandırmaya Girmeyen Kamu Düzeni ve Güven. H.
03.9.9 Sınıflandırmaya Girmeyen Kamu Düzeni ve Güv. H.

04- EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER

04.1 Genel Ekonomik İşler ve Hizmetler
04.1.1 Genel Ekonomik ve Ticari İşler ve Hizmetler
04.1.2 İşgücü İşleri ve Hizmetleri
04.2 Tarım, Ormancılık, Balıkçılık ve Avcılık Hizmetleri
04.2.1 Tarım Hizmetleri
04.2.2 Ormancılık Hizmetleri
04.3 Yakıt ve Enerji Hizmetleri
04.3.1 Kömür ve Diğer Katı Yakıt Hizmetleri
04.3.2 Petrol ve Gaz İşleri ve Hizmetleri
04.3.3 Nükleer Yakıt İşleri ve Hizmetleri
04.3.4 Elektrik İşleri ve Hizmetleri
04.3.5 Elektrik Dışındaki Enerji İşleri ve Hizmetleri
04.3.9 Sınıflandırmaya Girmeyen Yakıt İşleri ve Hizmetleri
04.4 Madencilik, İmalat ve İnşaat Hizmetleri
04.4.1 Yakıt Dışındaki Madencilik, İmalat ve İnşaat H.
04.4.2 İmalat İşleri Hizmetleri
04.4.3 İnşaat İşleri Hizmetleri
04.5 Ulaştırma Hizmetleri
04.5.1 Karayolu İnşaat İşleri ve Hizmetleri
04.5.2 Karayolu Sistemi İşletme İşleri ve Hizmetleri
04.5.3 Suyolu Taşımacılığı Tesisleri İnşaat İşleri H.
04.5.4 Suyolu Taşımacılığı İşletme İşleri ve Hizmetleri
04.5.5 Demiryolu İnşaatı ve İşletme İşleri ve Hizmetleri
04.5.6 Havayolu Taşımacılığı Tesisleri İnşaat ve İşletme İşleri ve Hizmetleri
04.5.7 Boru Hattı ve Diğer Nakil Tesislerinin İnş. İşleri ve H.
04.5.8 Boru Hattı İle Nakletme ve Diğer Taşımacılık Sistemi İşletme İşleri ve Hizmetleri
04.5.9 Sınıflandırmaya Girmeyen Ulaştırma Hizmetleri
04.6 İletişim Hizmetleri
04.6.0 İletişim Hizmetleri
04.7 Diğer Endüstriler
04.7.1 Dağıtım Ticareti, Ambar ve Depolama Hizmetleri
04.7.2 Otel ve Lokanta Hizmetleri
04.7.3 Turizm Hizmetleri
04.7.4 Çok Amaçlı Geliştirme Projeleri İşleri ve Hizmetleri
04.8 Ekonomik Faaliyetlere İlişkin Araş- Gel. Hizmetleri
04.8.1 Genel Ekonomik, Ticari ve İşgücü Ar-Ge Hizmetleri
04.8.2 Tarım, Ormancılık, Balıkçılık ve Avcılık Ar-Ge H.
04.8.3 Yakıt ve Enerji Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri
04.8.4 Madencilik, İmalat ve İnşaat Ar-Ge Hizmetleri
04.8.5 Ulaştırma Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri
04.8.6 İletişim Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri
04.8.7 Diğer Endüstriler Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri
04.9 Sınıflandırmaya Girmeyen Ekonomik İşler ve H.
04.9.9 Sınıflandırmaya Girmeyen Ekonomik İşler ve H.

05- ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ

05.1 Atık Yönetimi Hizmetleri
05.1.0 Atık Yönetimi Hizmetleri
05.2 Atık Su Yönetimi Hizmetleri
05.2.0 Atık Su Yönetimi Hizmetleri
05.3 Kirliliğin Azaltılması Hizmetleri
05.3.0 Kirliliğin Azaltılması Hizmetleri
05.4 Doğal Ortamın ve Bio Çeşitliliğin Korunması
05.4.0 Doğal Ortamın ve Bio Çeşitliliğin Korunması
05.8 Çevre Korumaya İlişkin Araştırma ve Geliştirme H.
05.8.8 Çevre Korumaya İlişkin Araştırma ve Geliştirme H.
05.9 Sınıflandırmaya Girmeyen Çevre Koruma H.
05.9.9 Sınıflandırmaya Girmeyen Çevre Koruma H

06- İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ

06.1 İskan İşleri ve Hizmetleri
06.1.0 İskan İşleri ve Hizmetleri
06.2 Toplum Refahı Hizmetleri
06.2.0 Toplum Refahı Hizmetleri
06.3 Su Temini İşleri ve Hizmetleri
06.3.0 Su Temini İşleri ve Hizmetleri
06.4 Sokak ve Caddelerin Aydınlatılması Hizmetleri
06.4.0 Sokak ve Caddelerin Aydınlatılması Hizmetleri
06.8 İskan ve Toplum Refahına İlişkin Ar-Ge Hizmetleri
06.8.0 İskan ve Toplum Refahına İlişkin Ar-Ge Hizmetleri
06.9 Sınıflandırmaya Girmeyen İskan ve Toplum Refahı Hiz.
06.9.9 Sınıflandırmaya Girmeyen İskan ve Toplum Refahı Hiz.

07- SAĞLIK HİZMETLERİ

07.1 Tıbbi Ürünler, Cihaz ve Ekipmanlara İlişkin İşler ve Hiz.
07.1.1 İlaç ve İlaç Benzeri Ürünlerin Temini Hizmetleri
07.1.2 Diğer Tıbbi Ürünler
07.1.3 Terapik Alet ve Araç Hizmetleri
07.2 Ayakta Yürütülen Tedavi Hizmetleri
07.2.1 Genel Poliklinikler
07.2.2 İhtisaslaşmış Poliklinikler
07.2.3 Dişçilik Hizmetleri
07.2.4 Yardımcı Sağlık Hizmetleri
07.3 Hastane İşleri ve Hizmetleri
07.3.1 Genel Hastane Hizmetleri
07.3.2 İhtisas Hastaneleri Tarafından verilen Hizmetler
07.3.3 Tıp Merkezi ve Doğumevlerinde verilen Hizmetler
07.3.4 Hastane Bakım ve Nekahat Merkezlerinde verilen H.
07.3.9 Sınıflandırmaya Girmeyen Hastane İşleri ve H.
07.4 Halk Sağlığı Hizmetleri
07.4.0 Halk Sağlığı Hizmetleri
07.8 Sağlık Hizmetlerine İlişkin Ar-Ge Hizmetleri
07.8.8 Sağlık Hizmetlerine İlişkin Ar-Ge Hizmetleri
07.9 Sınıflandırmaya Girmeyen Sağlık Hizmetleri
07.9.9 Sınıflandırmaya Girmeyen Sağlık Hizmetleri

08- DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ

08.1 Dinlenme ve Spor Hizmetleri
08.1.0 Dinlenme ve Spor Hizmetleri
08.2 Kültür Hizmetleri
08.2.0 Kültür Hizmetleri
08.3 Yayın ve Yayım Hizmetleri
08.3.0 Yayın ve Yayım Hizmetleri
08.4 Din Hizmetleri
08.4.0 Din Hizmetleri
08.8 Dinlenme Kültür ve Din Hizmetlerine İlişkin Ar-Ge H.
08.8.8 Dinlenme Kültür ve Din Hizmetlerine İlişkin Ar-Ge
08.9 Sınıflandırmaya Girmeyen Dinlenme, Kültür ve Din H.
08.9.9 Sınıflandırmaya Girmeyen Dinlenme, Kültür ve Din

09- EĞİTİM HİZMETLERİ

09.1 Okul Öncesi ve İlköğretim Hizmetleri
09.1.1 Okul Öncesi Eğitim Hizmetleri
09.1.2 İlköğretim Hizmetleri
09.2 Ortaöğretim Hizmetleri
09.2.1 Ortaöğretim Genel Programlar
09.2.2 Mesleki ve Teknik Ortaöğretim
09.2.9 Sınıflandırmaya Girmeyen Ortaöğretim Hizmetleri
09.3 Ortaöğretim Sonrası Mesleki Eğitim Hizmetleri
09.3.0 Ortaöğretim Sonrası Mesleki Eğitim Hizmetleri
09.4 Yükseköğretim Hizmetleri
09.4.1 Üniversiteler ve Yükseköğretim Hizmeti veren Kur.
09.4.2 Doktora Eğitimi veren Yükseköğretim Hizmetleri
09.5 Seviyeye Göre Sınıflandırılamayan Eğitim Hizmetleri
09.5.0 Seviyeye Göre Sınıflandırılamayan Eğitim Hiz.
09.6 Eğitime Yardımcı Hizmetler
09.6.0 Eğitime Yardımcı Hizmetler
09.8 Eğitime İlişkin Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri
09.8.8 Eğitime İlişkin Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri
09.9 Sınıflandırmaya Girmeyen Eğitim Hizmetleri
09.9.9 Sınıflandırmaya Girmeyen Eğitim Hizmetleri

10. SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ

10.1 Hastalık ve Malullük Yardım Hizmetleri
10.1.1 Hastalık Yardım Hizmetleri
10.1.2 Malullük Yardım Hizmetleri
10.2 Yaşlılık Yardımı Hizmetleri
10.2.0 Yaşlılık Yardımı Hizmetleri
10.3 Dul ve Yetim Aylığı Hizmetleri
10.3.0 Dul ve Yetim Aylığı Hizmetleri
10.4 Aile ve Çocuk Yardımı Hizmetleri
10.4.0 Aile ve Çocuk Yardımı Hizmetleri
10.5 İşsizlik Yardımı Hizmetleri
10.5.0 İşsizlik Yardımı Hizmetleri
10.6 İskan Yardımı Hizmetleri
10.6.0 İskan Yardımı Hizmetleri
10.7 Sosyal Güvenliği Bulunmayanlara Sağlanan Hizmetler
10.7.0 Sosyal Güvenliği Bulunmayanlara Sağlanan Hiz.
10.8 Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardımlara İlişkin Ar-Ge H.
10.8.8 Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardımlara İlişkin Ar-Ge
10.9 Sınıflandırmaya Girmeyen Sosyal Güv. Yar. H.


Bütçe

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2021 pratik bilgiler
2021 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama