muhasebe
muhasebe dersleri

GELİRLERİN EKNOMOMİK KODLARI

01.1 GELİR VE KAZANÇ ÜZERİNDEN ALINAN GELİRLER

01.1.1 Gelir Vergisi
01.1.1.01 Beyana Dayanan Gelir Vergisi
01.1.1.02 Basit Usulde Gelir Vergisi
01.1.1.03 Gelir Vergisi Tevkifatı
01.1.1.04 Gelir Geçici Vergisi
01.1.2 Kurumlar Vergisi:
01.1.2.01 Beyana Dayanan Kurumlar Vergisi
01.1.2.02 Kurumlar Vergisi Tevkifatı
01.1.2.03 Kurumlar Geçici Vergisi

REKLAM

01.2 MÜLKİYET ÜZERİNDEN ALINAN GELİRLER

01.2.1 Veraset ve İntikal Vergisi
01.2.1.01Veraset ve İntikal Vergisi
01.2.2 Motorlu Taşıtlar Vergisi
01.2.2.01 Motorlu Taşıtlar Vergisi
01.2.9 Mülkiyet Üzerinden Alınan Diğer V.
01.2.9.51 Bina Vergisi
01.2.9.52 Arsa Vergisi
01.2.9.53 Arazi Vergisi
01.2.9.54 Çevre Temizlik Vergisi

01.3 DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET

01.3.1 Dahilde Alınan Katma Değer Vergisi
01.3.1.01 Beyana Dayanan Katma Değer V.
01.3.1.02 Tevkif Suretiyle Kesilen KDV
01.3.2 Özel Tüketim Vergisi
01.3.2.01 Petrol ve Doğalgaz Ürünleri
01.3.2.02 Motorlu Taşıt Araçları
01.3.2.03 Alkollü İçkiler
01.3.2.04 Tütün Mamulleri
01.3.2.05 Kolalı Gazozlar
01.3.2.06 Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallar
01.3.2.51 Haberleşme Vergisi
01.3.2.52 Elektrik ve Havagazı Tüketim Ver.
01.3.3 Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi
01.3.3.01 Banka ve Sigorta Muameleleri Ver.
01.3.4 Şans Oyunları Vergisi
01.3.4.01 Şans Oyunları Vergisi
01.3.5 Özel İletişim Vergisi:
01.3.5.01 Özel İletişim Vergisi
01.3.9 Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet
01.3.9.51 Eğlence Vergisi
01.3.9.52 Yangın Sigortası Vergisi
01.3.9.53 İlan ve Reklam Vergisi

01.4 ULUSLARARASI TİCARET VE MUAMELELERDEN ALINAN VERGİLER

01.4.1 Gümrük Vergileri
01.4.1.01 Gümrük Vergileri
01.4.2 İthalde Alınan Katma Değer Vergisi
01.4.2.01 İthalde Alınan KDV
01.4.3 Diğer Dış Ticaret Gelirleri

01.5 DAMGA VERGİSİ

01.5.1 Damga Vergisi
01.5.1.01 Damga Vergisi
01.5.2 Eğitime Katkı Payı Ayrılması Gereken D.V.

01.6 HARÇLAR

01.6.1 Yargı Harçları
01.6.1.01 Ticaret Sicil Harçları
01.6.1.02 Esnaf Sicil Harçları
01.6.1.99 Diğer Yargı Harçları
01.6.2 Noter Harçları
01.6.2.01 Noter Harçları
01.6.3 Vergi Yargısı Harçları
01.6.3.01 Vergi Yargısı Harçları
01.6.4 Tapu Harçları
01.6.4.01 Tapu Harçları
01.6.5 Pasaport ve Konsolosluk Harçları
01.6.5.01 Pasaport ve Konsolosluk Harçları
01.6.6 Gemi ve Liman Harçları
01.6.6.01 Gemi ve Liman Harçları
01.6.7 İmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma H.
01.6.7.01 Avcılık Belgesi Harçları
01.6.7.99 Diğer İmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma Harçları
01.6.8 Trafik Harçları
01.6.8.01 Trafik Harçları
01.6.9 Diğer Harçlar
01.6.9.01 Yurtdışı Çıkış Harcı
01.6.9.02 Eğitime Katkı Payı Ayrılması Gereken
01.6.9.03 Özel Güvenlik Harçları
01.6.9.49 Gemi Sağlık Resmi
01.6.9.51 Bina İnşaat Harcı
01.6.9.52 Hayvan Kesimi Muayene ve Denet.Hr.
01.6.9.53 İşgal Harcı
01.6.9.54 İşyeri Açma İzni Harcı
01.6.9.55 Kaynak Suları Harcı
01.6.9.56 Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı
01.6.9.57 Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı
01.6.9.58 Tellallık Harcı
01.6.9.59 Toptancı Hali Resmi
01.6.9.60 Yapı Kullanma İzni Harcı
01.6.9.99 Diğer Harçlar

01.9 BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAYAN VERGİLER

01.9.1 Kaldırılan Vergi Artıkları
01.9.1.01 Kaldırılan Vergi Artıkları
01.9.9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer V.
01.9.9.99 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer

02- SOSYAL GÜVENLİK GELİRLERİ

03- TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

03.1 MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ

03.1.1 Mal Satış Gelirleri
03.1.1.01 Şartname, Basılı Evrak, Form Satış G.
03.1.1.02 Kitap, Yayın vb. Satış Gelirleri
03.1.1.03 Banka Çekleri Değerli Kağıt Bedelleri
03.1.1.04 Diğer Değerli Kağıt Bedelleri
03.1.1.05 Gemi Sağlık Cüzdanı Bedelleri
03.1.1.06 Sağlık Karnesi Satışı
03.1.1.07 İhale Bülteni Abone Geliri
03.1.1.99 Diğer Mal Satış Gelirleri
03.1.2 Hizmet Gelirleri
03.1.2.01 Teftiş ve denetleme ücret ve payları
03.1.2.02 Muayene, denetim ve kontrol G.
03.1.2.08 Yol, Köprü ve Tünel Ücret G.
03.1.2.29 Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler
03.1.2.30 Sınav, Kayıt ve Bunlara İlişkin Diğer Hizmet Gelirleri
03.1.2.31 İkinci Öğretimden Elde Edilen Gel.
03.1.2.32 Yaz Okulu Gelirleri
03.1.2.33 Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri
03.1.2.34 Tezli Yüksek Lisans Gelirleri
03.1.2.35 Doktora Gelirleri
03.1.2.36 Sosyal Tesis İşletme Gel.
03.1.2.37 Kantin Kafeterya İşletme Gelirleri
03.1.2.38 Yurt Yatak Ücreti Gelirleri
03.1.2.39 İhale İlan Yayın Geliri
03.1.2.40 Otopark İşletmesi Gelirleri
03.1.2.99 Diğer hizmet gelirleri

3.2 MALLARIN KULLANMA VEYA FAALİYETTE BULUNMA İZNİ GELİRLERİ

03.2.1 Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri
03.2.1.01 RTÜK lisans ücreti
03.2.1.02 RTÜK yayın izni ücreti
03.2.1.03 Sağlık Malzeme Hizmetleri Ruhsat B.

03.3 KİT VE KAMU BANKALARI GELİRLERİ

03.3.1 Hazine Portföyü ve İştirak Gelirleri
03.3.1.01 KİT'den Elde Edilen Gelirler
03.3.1.02 İştirak Gelirleri
03.3.1.03 Yeniden Değerlendirme Farkları
03.3.1.04 2.Tip Telekomünikasyon Ruhsatı ve Genel İzin Gelirleri
03.3.1.05 Kamu Bankalarından Elde Edilen Temettü Gelirleri
03.3.1.99 Diğer Hazine Portföyü ve İştirak G.
03.3.2 KİT ve İDT'lerden Sağlanan G.

03.4 KURUMLAR HASILATI

03.5 KURUMLAR KARLARI

03.5.1 Döner Sermayeler:
03.5.1.01 Döner Sermayelerin Aylık
Gayrisafi Hasılatından Aktarmalar
3.5.1.02 Döner Sermayelerin Yılsonu karından Aktarmalar
03.5.5 Mahalli İdareler
03.5.9 Diğer kurumlar karları
03.5.9.99 Diğer kurumlar karları

03.6 KİRA GELİRLERİ

03.6.1 Taşınmaz Kiraları
03.6.2 Taşınır Kiraları

03.9 DİĞER TEŞEBBÜS VE MÜLKİYETGELİRLERİ

03.9.9 Diğer Gelirler

04- ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER

Alınan bağış ve yardımlar, karşılıksız, geri ödemesiz ve zorunluluk esasına dayanmayan tahsilatları kapsar. Alınan bağış ve yardımların kredilerden farkı belirli bir vade sonunda geri ödeme yükümlülüğü getirmemesidir.

04.1 YURT DIŞINDAN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR

04.1.1 Cari: Yurtdışından, cari nitelikte mal ve hizmet alımlarının finansmanı için sağlanan bağış ve yardımlar bu bölüme kaydedilir.
04.1.2 Sermaye: Yurtdışından, sermaye niteliğinde mal ve hizmet alımlarının finansmanı için sağlanan bağış ve yardımlar bu bölüme kaydedilir.

04.2 MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNE DAHİL İDARELERDEN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR

04.2.1 Cari
04.2.2 Sermaye

04.3 DİĞER İDARELERDEN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR

04.3.1 Cari
04.3.2 Sermaye

04.4 KURUMLARDAN VE KİŞİLERDEN ALINAN YARDIM VE BAĞIŞLAR

04.4.1 Cari
04.4.2 Sermaye

04.5 PROJE YARDIMLARI

04.5.1 Cari
04.5.2 Sermaye

04.6 ÖZEL GELİRLER

04.06.1 Genel Bütçeli İdarelere Ait Özel G.

05- DİĞER GELİRLER

05.1 FAİZ GELİRLERİ

05.2 KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR

05.2.1 Devlet Payları
05.2.1.01 Mükerrer Sigorta Şirketlerden Alınan
05.2.1.02 Petrolden Devlet Hakkı
05.2.1.03 Madenlerden Devlet Hakkı
05.2.1.04 Oyun Kağıtları Gelirleri
05.2.1.05 Petrolden Devlet Hissesi
05.2.2 Vergi ve Harç Gelirlerinden Alınan Pay.
05.2.3 Yönetim Giderlerine Katılma Payları
05.2.4 Kamu Harcamalarına Katılma Payları
05.2.5 Genel Bütçeli İdarelere Ait Paylar
05.2.6 Özel Bütçeli İdarelere Ait Paylar
05.2.6.01 Eti Maden İşletmelerinden Alınan P.
05.2.6.02 Bor Madeni Payı
05.2.6.03 Gençlik Faaliyetlerine Katılım Payı
05.2.6.04 Gençlik Kamplarına Katılım Payı
05.2.6.05 Federasyon Faaliyetlerine Katılım P.
05.2.6.06 Spor Toto-Loto Payları
05.2.6.07 At Yarışları Payı
05.2.6.08 Aidat Gelirleri
05.2.6.09 Buluculuk ve Katkı Payları
05.2.6.10 MKE’den Alınan İthal Silah ve Fişek Satış Payları
05.2.6.11 İhracatçı Birlikleri Katkı Payı
05.2.6.16 Araştırma Projeleri Gelirleri Payı
05.2.6.99 Özel Bütçeli İdarelere Ait Diğer P.
05.2.7 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlara Ait Paylar
05.2.8 Mahalli İdarelere Ait Paylar
05.2.9 Diğer Paylar

05.3 PARA CEZALARI

05.3.1 Yargı Para Cezaları
05.3.2 İdari Para Cezaları
05.3.3 Pay Ayrılan İdari Para Cezaları
05.3.3.01 Trafik Para Cezaları
05.3.3.02 Şeker Kanununa Göre Alınan İdari C. Pa 05.3.3.99 Pay Ayrılan Diğer İdari Para Cezaları
05.3.4 Vergi Cezaları
05.3.4.01 Vergi ve Diğer Amme Alacakları Gecikme Zamları
05.3.4.02 Vergi Barışı TEFE Tutarı
05.3.4.03 Vergi Barışı Geç Ödeme Zammı
05.3.4.04 Vergi Barışı Kıymetli Maden ve Ziynet Eşyası Beyanı
05.3.4.99 Diğer Vergi Cezaları
05.3.9 Diğer Para Cezaları
05.3.9.01 Düşük Olan Değerleme Tutarları
05.3.9.02 Zamanında Ödenmeyen Ücret Gelirlerinden Alınacak Gecikme Zamları
05.3.9.03 Cezai Faiz (KKD Fonu Kesintileri)

05.9 DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER

05.9.1 Diğer Çeşitli Gelirler

06- SERMAYE GELİRLERİ

Devleti sahip olduğu sabit sermaye varlıklarının, stokların, arsa, arazi vb. varlıkların satışından elde edilen gelirlerdir.

06.1 TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ

Devletin mülkiyetinde olan bina, arazi ve arsaların satışından elde edilen gelirler bu bölüme yazılır.
06.1.1 Lojman Satış Gelirleri
06.1.2 Sosyal Tesis Satış Gelirleri
06.1.3 Diğer Bina Satış Gelirleri
06.1.4 Arazi Satışı
06.1.5 Arsa Satışı
06.1.9 Diğer Taşınmaz Satış Gelirleri

06.2 TAŞINIR SATIŞ GELİRLERİ

06.2.1 Taşınır Satış Gelirleri
06.2.2 Taşıt Satış Gelirleri
06.2.3 Stok Satış Gelirleri
06.2.9 Diğer Taşınır Satış Gelirleri
06.2 MENKUL KIYMET VE VARLIK SATIŞ GELİRLERİ
Menkul kıymet ve varlıkların satış gelirleri bu bölümde izlenecek olup, üç ve dördüncü düzeyde menkul kıymet ve varlığın türüne göre bir sınıflandırmaya gidilmiştir.

06.9 DİĞER SERMAYE SATIŞ GELİRLERİ

Devletin sahip olduğu hisseler gibi gayri maddi varlıkların satışından veya devrinden elde edilen gelirler bu bölüme kaydedilecektir.

08- ALACAKLARDAN TAHSİLAT

Devlet tarafından kamusal amaçlarla bir mali hakka ya da taahhüde dayalı olarak verilen krediler, alınan hisseler borç verme bölümüne kaydedilir.

09- RED VE İADELER (-)

Analitik bütçe sınıflandırmasında Program bütçede red ve iadeler için bütçede ödenek bulundurulur ve yapılan red ve iadeler bütçeye gider kaydedilirdi. Ancak, bu ödemeler niteliği itibariyle gider kabul edilebilecek ödemeler olmadığından bütçelerde bu ödemeler için ödenek tahsis edilmeyecek ve iadesi gereken tutarlar muhasebe sisteminden yapılacaktır.

Bütçe

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2021 pratik bilgiler
2021 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama