muhasebe
muhasebe dersleri

NETSİS - TİCARİ PROGRAMLARDA KULLANILAN TEMEL KAVRAMLAR

TİCARET: Mal ve hizmetlerin alınıp satılmasıdır.

TİCARET İŞLETMESİ: Mal ve hizmetleri alıp satarak kar amacına ulaşmaya çalışan organizasyon.

TİCARİ PROGRAM:
Mal ve hizmetlerin alım satımını,
Satıcı ve Alıcıların borç ve alacaklarını,
Malların işletmemize giriş çıkışlarını,

REKLAM

Müşterilerden yapılan nakit tahsilatları, alınan çekleri, senetleri, gelen havale ve eftleri
Satıcılara yapılan nakit ödemeleri, verilen çekleri, imzalanan senetleri, gönderilen havale ve eftleri
Banka hesaplarındaki para hareketlerini, Kasalarımızdaki para hareketlerini
Çek ve Senetlerin, ödeme, tahsilat, karşılıksız, protesto işlemlerini
Ve buna benzer burada sayamadığımız bir çok işlemi takip eden bilgisayar programı.

STOK: Ticaretini yaptığımız malların bilgilerinin izlendiği program modülüdür.
Stok hareketleri GİRİŞ-ÇIKIŞ cinsinden izlenir.

CARİ: Ticaret yaptığımız kişi ve kurumların borç ve alacaklarını izlediğimiz program modülüdür.
İşletmeler mal ticaretini Satıcı ve Alıcılarla yapar.
Satıcı: Mal aldığımız kişi ve kurumlardır
Alıcı: Mal sattığımız kişi ve kurumlardır
Cari kavramında bahsedilen borç ve alacaklar bizim değil, satıcı ve alıcılarındır.
Cari de hareketler BORÇ – ALACAK cinsinden izlenir.

KASA: İşletmemize nakit giren çıkan paraların izlendiği program modülüdür.
Kasa hareketleri Gelir – Gider cinsinden izlenir.
Gelir in diğer adı Tahsil. Giderin diğer adı Tediye dir.

FATURA: İşletmemize mal giriş çıkışlarının gerçekleştirildiği program modülüdür.
Mal alışlarında Alış Faturası kaydedilir
Mal satışlarında Satış Faturası düzenlenir

Fatura Üç Bölümden oluşur.
1.Fatura Üst Bilgileri: Cari modülünden okunur.
2.Fatura Kalem Bilgileri: Stok modülünden okunur.
3.Fatura Toplam Bilgileri: Peşin faturalarda Kasa modülüne, vadeli faturalarda Cari modülüne kaydedilir.

Fatura Program modülünün altında Üç Kavram yer alır
1.Fatura: Hangi maldan, hangi miktarda, hangi fiyattan ve hangi tutarda satış yapıldığını gösteren belge.
2.İrsaliye: Hangi maldan, hangi miktarda sevkiyat yapıldığını gösteren belge.
3.Sipariş: Mal satın alma isteği. Hangi maldan, hangi miktarda ve hangi fiyattan satın alınacak.

Fatura Tipleri:
Açık: Fatura bedeli daha sonra ödenecek veya tahsil edilecek
Kapalı: Fatura bedeli hemen ödenecek veya tahsil edilecek
İade: Satılan malın geri alınması, Alınan malın geri verilmesi
Zayi İade: Malın kusurundan dolayı geri alınması veya geri verilmesi.
Muhtelif: Yoldan geçen birinden mal alma veya yoldan geçen birine mal satma

Fatura Kaydı sonucunda Müşteriler bize borçlanır. Müşterilerin borçlarını şu yöntemlerle tahsil edebiliriz
1. Nakit
2.Müşteri Çeki
3.Müşteri Senedi
4.Müşteriden Gelen Havale EFT
5.Müşterinin Kredi kartını işletmemizin pos cihazından geçme

Fatura Kaydı sonucunda Satıcılar bizden alacaklanır. Satıcıların alacaklarını şu yöntemlerle ödeyebiliriz.
1. Nakit
2.Müşteri Çekini satıcıya ciro ederek veya Kendi çek defterimizden çek düzenleyerek
3.Müşteri Senedini satıcıya ciro ederek veya Satıcıya senet imzalayarak
4.Satıcıya gönderilen Havale EFT
5.Kredi kartımızı satıcının pos cihazından geçme

BANKA: Bankalardaki nakit paralarımızın, bankalardan çekilen kredilerimizin
Tahsil ve Teminata gönderilen müşteri çek ve senetlerimizin izlendiği program modülüdür.
Banka hareketleri BORÇ, ALACAK cinsinden izlenir.
Banka kavramında bahsedilen borç ve alacaklar bizim değil, Bankanın bize olan borç ve alacağıdır

MÜŞTERİ ÇEKİ: Müşterilerden alınan çeklerin izlendiği program modülüdür.
MÜŞTERİ SENEDİ: Müşterilere imzalatılan senetlerin izlendiği program modülüdür.
BORÇ ÇEKİ: Çek defterinden düzenleyip satıcılara verdiğimiz çeklerin izlendiği program modülüdür.
BORÇ SENEDİ: Satıcılara imzaladığımız senetlerin izlendiği program modülüdür.
DEKONT:Bir işlemde hangi hesabın borçlandığını, hangi hesabın alacaklandığını ve tutarlarını gösteren belgedir.  Dekont modülü aracılığıyla stok, banka, muhasebe, cari arası aktarımlar yapılabilir. Çek ve Senetlerin banka aracılığıyla tahislat, ödeme işlemleri, çek ve senetlerin karşılıksız ve protesto işlemleri yapılabilir. Stoksuz masraf faturaları ve Serbest Meslek Makbuzları kaydedilebilir.

Yukarıda bahsedilen işlemler hep ön muhasebenin konusudur.

GENEL MUHASEBE: Ön muhasebede yapılan işlemlerin bilanço esasına göre yevmiye kayıtlarının oluşturulması ve bunun sonucunda temel mali tabloların, bilanço ve gelir tablolarının alınarak işletmenlin faaliyet sonuçlarının izlenmesidir.

ENTEGRASYON: Ön muhasebede yapılan mali nitelikli ve para ile ifade edilebilen işlemlerin yevmiye fişlerinin genel muhasebeye aktarılmasını sağlayan program modülüdür.

Çalışacağımız Ticari İşletme için
Önce Şirket Tanımlanmalı ve parametreler ayarlanmalı.

Tanımladığımız şirkete giriş yaparak
Nakit Paraları İzlemek İçin Kasa Tanımlanmalı
Satıcı ve Alıcıların Borç ve Alacaklarını Takip Etmek İçin Cari Kartları Tanımlanmalı
Ticaretini yaptığımız malların bilgilerini izlemek için Stok Kartları Tanımlanmalı
Banka hesaplarımızı izlemek için Banka Ana, Şube ve Hesap Kodları Tanımlanmalı

Bu tanımlamalardan sonra ticari işlemleri ticari programımızda takip edebiliriz.

 

Hazırlayan: Ahmet DAĞ, NETSİS Onaylı Yetkili Eğitmen, NETSİS Onaylı Destek Elemanı NOD-E (ahmetdag67@hotmail.com)

sayfa 1

sonraki sayfa >>>>>

Bilgisayarlı muhasebe

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2021 pratik bilgiler
2021 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama