muhasebe
muhasebe dersleri

MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ KAYIT İŞLEMLERİ

Mesleki Açıköğretim Lisesine Kimler Kayıt Yaptırabilir

Mesleki Açık Öğretim Lisesine; sağlık durumu öğrenim görmek istediği meslek eğitimine uygun olanlardan;
1) Ġlköğretim okulu/ortaokul mezunu olanlar,
2) Ortaöğretim düzeyindeki okullardan ayrılanlar, (tasdikname alanlar)
3) Ortaöğretim düzeyindeki okullardan mezun olanlar, (lise diplomalı)
4) Denklik belgelerinde belirtilen öğretim düzeylerinin yukarıdaki şartlardan birisini taşıması durumunda, yurt dışında öğrenim görmüş olanlar, kayıt yaptırabilirler.

REKLAM

Kayıt İçin Gerekli Belgeler

1) Bir adet vesikalık renkli fotoğraf,
2) Kayıt ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu,
3) İlköğretim okulu veya ortaokul diplomasının aslı (diploması kayıp olanlar Diploma Kayıp Örneğinin aslı), çıkma belgesi ya da denklik belgesinin aslı,
4) Tasdikname veya tasdikname kayıp belgesinin aslı, ( tasdiknamenin veya tasdikname kayıp belgesinin ekinde notları gösteren başarı durum belgesi mutlaka olacak)
5) Lise diplomasının noter tasdikli fotokopisi, (noter tasdikli olmayan diplomalar geçersizdir.)
6) Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge, erkekler için (tecil, teskere, muaf, askerde). Tecil belgeleri en az 31 Ekim 2011 tarihli olmalıdır.
7) Kayıt ücreti muafiyeti olanların muafiyet belgesi,
8) Varsa Ustalık ya da Kalfalık belgesi

Yeni kayıt evrakları dosyalanarak kaydın yapıldığı okul müdürlüğü tarafından arşivlenecektir. İstenmediği sürece kayıtlar ile ilgili herhangi bir belge Mesleki Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne gönderilmeyecektir.

Açıköğretim

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2021 pratik bilgiler
2021 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama