muhasebe
muhasebe dersleri

AÇIKÖĞRETİM LİSESİ

Öğretim Süresi

İktisat ve İşletme Fakültesi kayıtlı öğrenciler kayıt yaptırdıkları yıldan başlayarak 7 yıl önlisans öğrencileri 4 yıl süre ile öğrencilik haklarından yararlanabilirler.Bu süreler içinde kaydını yeniletmediği için öğrencilik haklarından yararlanamayan öğrenciler, bu hakkı kullanmış sayılırlar. Bu sürelerin bitiminden sonra, kayıt yeniletenler sınavlara katılabilirler, ancak öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

REKLAM

Yatay Geçiş

Açıköğretim fakültelerinde kayıtlı öğrenciler, her ne sebeple olursa olsun, fakülte bölüm ve programlar arasında yatay geçiş yapamazlar. Bu fakültelerinde okuyan öğrenciler, örgün yükseköğretime de geçiş yapamazlar.

Dikey Geçiş

Açıköğretim fakültesinin 2 yıllık önlisans programında öğretim gören öğrenciler ÖSYM'ce yapılan dikey geçiş sınavına katılarak, örgün öğretime geçiş yapabilirler. Son sınıfta bulunan öğrenciler ile mezun olanlar, bu sınavlara ilan edilen süre içerisinde başvurarak katılabilirler. Meslek yüksek okul mezunları ile Açıköğretim Önlisans programlarından mezun olanlar, Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan İktisat ve İşletme Fakültelerine dikey geçiş yapabilirler. Bu öğrenciler her yıl yapılan ilanları izleyip, süresi içinde dikey geçiş başvurusu yapabilirler.

Açıköğretim Sınavları

-Açıköğretim fakültelerinde okuyan öğrenciler için yılda 3 kez oturumlu olarak sınav yapılmaktadır.
-Ara, yılsonu ve bütünleme sınavı olarak gerçekleştirilen bu sınavlara öğrenciler bağlı oldukları büronun bulunduğu ilde katılırlar.
-Sınavların organizasyonu, uygulama ve değerlendirilmesi Anadolu Üniversitesince yürütülmektedir.
-Öğrenciler kendilerine Anadolu üniversitesi tarafından gönderilen sınava giriş belgesinde gösterilen bina, salon, tarih ve saatte sınavlara girmek zorundadırlar.
-Belirtilen yer ve tarihte sınava girmeyenler mazeretleri bile olsa, başka bir yerde ve zamanda telafi sınavı açılmamaktadır.
-Mazeretleri nedeniyle ara sınava katılamamış öğrenciler yıl sonu ve bütünleme, yıl sonu sınavına katılamayanlar, bütünleme sınavına katılabilirler.
-Sınav sırasında kopya çeken, kopya veren, alan, kopya çekilmesine yardım edenlerin sınavları sınav görevlilerince rapor edildiğinde, bu kişilerin sınavları geçersiz sayılır, bu derslerden "0" almış kabul edilir.
-Sınavları kopya nedeniyle geçersiz sayılan öğrenciler, kopya olayının gerçekleştiği sınav dönemini izleyen, ilk sınav döneminde hiçbir dersin sınavına giremezler.
-Öğrenciler sınavlarda öğrenci kimlik kartlarını bulundurmak zorundadırlar. Öğrenci kimlik kartı olmayan öğrenciler sınavlara alınmamaktadır.
-Öğrenci kimlik kartını yitiren öğrenciler sınavlardan en az 3 gün önce AÖF bürosuna başvurarak, sadece sınavlarda geçerli olacak öğrenci belgesini almak durumundadırlar.
-Sınava giriş belgesi eline geçmeyen veya bu belgelerini yitirenler, sınavlardan 1 hafta önceden AÖF bürolarından temin edebilirler.
-Sınavın yapıldığı cumartesi-pazar günleri AÖF büroları açık tutulmaktadır.

Açıköğretim Sınıf Geçme

-Sınavlar çoktan seçmeli test şeklinde hazırlanmakta, bilgisayarla değerlendirilmektedir.
-Her dersin başarı notu, ara sınav notunun %30 ile yıl sonu ve bütünleme sınav notunun %70 toplanarak bulunur.

-Örnek: Arasınav notu 70, yıl sonu notu 60 olan öğrenci;
Arasınavın ağırlığı %30 olduğuna göre,
70 . 30 : 100 = 21 not alacaktır.
Yıl sonu sınavının ağırlığı %70 olduğuna göre,
60 . 70 : 100 = 42 not alacaktır.
Arasınav ve yıl sonu sınavının not toplamı
20 + 42 = 63 başarı notunuz olacaktır.

-Bir dersten başarılı olabilmek için başarı notunun 50 ve daha yukarısı olmalıdır.
-Ara sınavı, bütünleme sınavını da aynı şekilde etkilemekte, bu sınavlardaki başarı notuda hesabı da yukarıdaki örnekteki gibi yapılmaktadır.
-Ara sınavına girmeyen öğrenciler, yıl sonu ve bütünleme sınavına girdikleri takdirde, aldıkları notun %70'nin 50 ve daha yukarısı olursa bu dersten başarılı sayılır.
-Bulunduğu sınıftaki derslerin en çok 2.sinden başarısız olanlar bir üst sınıfa geçer. Bu ders sayısı 3 ve daha fazla olursa, başarısız sayılırlar. Bu durumdaki öğrenciler bu derslerin sınavına girerler. Ancak üst sınıftan ders alamazlar.
-Bulunduğunuz sınıfın tüm derslerinden geçtiniz doğrudan üst sınıfa geçiyorsunuz.
-Bulunduğunuz sınıfın derslerinden iki dersten başarısızsınız, üst sınıfa borçlu olarak geçiyorsunuz.
-Ancak bu iki dersin sınavını da bulunduğunuz sınıfta vermek durumundasınız.
-Bu iki dersin 1'den başarılı, 1'den başarısız olursanız, bulunduğunuz sınıftan bir üst sınıfa geçemiyorsunuz.

Açıköğretim

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2021 pratik bilgiler
2021 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama