153 TİCARİ MALLAR HESABI

153 Ticari Mallar Hesabı: Üzerinde herhangi bir değişikliğe tabi tutulmadan satılmak amacı ile alınan ticari malların izlendiği hesaptır.
>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplama153 Ticari Mallar Hesabının İşleyişi: Satın alınan ticari mallar maliyet bedeli ile bu hesaba borç kaydedilir, aynı zamanda mallar için yapılan alış giderleri de borç olarak kaydedilir. Satılması veya herhangi bir nedenle işletmeden çıkmasında ise maliyet bedeli ile alacak kaydedilir. Aynı zamanda iskonto ve iadelerde de hesap alacak olarak kaydedilir.

Satılan mallarla ilgili olarak satış ve maliyet hesaplarının kullanılması gerekir. Ticari mallar stoklarının izlenmesi ve maliyetlerinin hesaplanması için iki yöntem mevcuttur.


1. Sürekli envanter yöntemi envanter

2. Aralıklı envante yöntemi envanter

 

BORÇ 153 TİCARİ MALLAR HESABI ALACAK

 

ARTIŞLAR
(+)

 

AZALIŞLAR
(-)

   

 

Örnek: İşletme 10 adet televizyonu tanesi 600 TL den peşin olarak almıştır. Bu malların 2 tanesi arızalı çıktığı için iade edilmiştir.


Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

....................................Tarih......................................

153 Ticari Mallar Hesabı
153.01 Televizyon

100 Kasa Hesabı

Peşin mal alımı (10 x 600 = 6.000)

 

6.000

 

 

6.000


2

....................................Tarih......................................

100 Kasa Hesabı

153 Ticari Mallar Hesabı
153.01 Televizyon

Mal iadesi (2 x 600 = 1.200)

 

1.200

 1.200

 

BORÇ 153 TİCARİ MALLAR HESABI ALACAK
6.000 1.200
   

 

Örnek: İşletme 20 adet bilgisayarı tanesi 800 TL den peşin olarak almıştır. Bu malların nakliyesi için 400 TL para ödeniyor. Daha sonra satıcı firma peşin ödemeden dolayı 700 TL iskonto yapıyor ve parasını peşin iade ediyor.


Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

....................................Tarih......................................

153 Ticari Mallar Hesabı
153.01 Bilgisayar

100 Kasa Hesabı

Peşin mal alımı (20 x 800 = 16.000)

 

16.000

 

 


16.000


2

....................................Tarih......................................

153 Ticari Mallar Hesabı
153.01 Bilgisayar

100 Kasa Hesabı

Mal alış gideri

 

400

 
400

3

....................................Tarih......................................

100 Kasa Hesabı

153 Ticari Mallar Hesabı
153.01 Bilgisayar

Mal alımında iskonto yapılması

 

700

 700

 

BORÇ 153 TİCARİ MALLAR HESABI ALACAK
16.000
400
700
   

 

 

<<<<< 152 Mamüller Hesabı - 157 Diğer Stoklar Hesabı >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı
facebooktwitter+googleyoutube