muhasebe
muhasebe dersleri

157 DİĞER STOKLAR HESABI

157 Diğer Stoklar Hesabı: Daha önce saydığımız stok kalemlerinin hiç birinin kapsamına alınmayan ürün, artık ve hurda gibi kalemler bu hesap grubunda yer alır.

REKLAM

157 Diğer Stoklar Hesabının İşleyişi: Elde edilen bu stoklar maliyet bedeli ile hesaba borç kaydedilir, satıldığında, devredildiğinde veya kullanıldığında ise alacak olarak kaydedilir. Bunların satışından doğan karlar 649 Diğer Olağan Gelir ve Karlar Hesabına, zararlar ise 659 Diğer Olağan Gider ve Zararlar Hesabına kaydedilir.

 

BORÇ 157 DİĞER STOKLAR HESABI ALACAK

 

ARTIŞLAR
(+)

 

AZALIŞLAR
(-)

   

 

Örnek: İşletme 25.02.2009 tarihinde şehir dışındaki 25.000 TL tutarındaki bir malı banka hesabından ödeme yaparak alıyor, fakat malı henüz teslim almıyor. 28.02.2009 tarihinde mal teslim alınıyor.


Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

25.02.2009

157 Diğer Stoklar Hesabı
157.01 Yoldaki mallar

102 Bankalar Hesabı

Malların şehir dışından alınması

 

25.000

 

 


25.000


2

28.02.2009

153 Ticari Mallar Hesabı

157 Diğer Stoklar Hesabı
157.01 Yoldaki mallar

Yoldaki malların teslim alınması

 

25.000

 25.000

 

BORÇ 157 DİĞER STOKLAR HESABI ALACAK
25.000 25.000
   

 

Örnek: İşletmedeki 40.000 TL tutarındaki bir malın değeri 38.000 TL ye inmiştir, fakat değer düşüklüğü kesin değildir.


Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

Tarih

157 Diğer Stoklar Hesabı
157.02 Değeri düşen mallar

153 Ticari Mallar Hesabı

Ticari malın değerinin düşmesi

 

40.000

 

 


40.000


2

Tarih

654 Karşılık Giderleri Hesabı

158 Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı

Değer düşüklüğü için karşılık ayrılması

 

2.000

 2.000

 

BORÇ 157 DİĞER STOKLAR HESABI ALACAK
40.000  
   

 

<<<<< 153 Ticari Mallar Hesabı - 158 Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı (-) >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2022 pratik bilgiler
2024 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama