SÜREKLİ ENVANTER - ARALIKLI ENVANTER YÖNTEMLERİ

2. Aralıklı Envanter Yöntemi: Bu yöntemde satılan ticari malların maliyeti, dönem sonunda envanter sonucu bulunan mal stoklarına göre satışların maliyeti toplu olarak bir defada kayıt yapılır.
>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplama


Örnek: Sürekli envanter yönteminde yaptığımız örneği aralıklı envanter yöntemine göre yapalım;

- 02.12.2008 tarihinde 10 adet televizyonu tanesi 500 TL den peşin olarak almıştır. KDV % 18 hariç.

- 04.12.2008 tarihinde 3 adet televizyonu tanesi 550 TL den peşin olarak satıyor. KDV % 18 hariç.

- 08.12.2008 tarihinde 2 adet televizyonu tanesi 600 TL den peşin olarak satıyor. KDV % 18 hariç.

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

....................................02.12.2008......................................

153 TİCARİ MALLAR HESABI
191 İNDİRİLECEK KDV HESABI

100 KASA HESABI

.............Peşin mal alımı (500 x 10 = 5.000)..............

 

5.000
900

 

 


5.900

2

....................................04.12.2008......................................

100 KASA HESABI

600 Y.İ. SATIŞLAR HESABI
391 HESAPLANAN KDV HESABI

...............Peşin mal satışı (550 x 3 = 1.650)................

 

1.947

 1.650
297

3

....................................08.12.2008......................................

100 KASA HESABI

600 Y.İ. SATIŞLAR HESABI
391 HESAPLANAN KDV HESABI

...............Peşin mal satışı (600 x 2 = 1.200)................

 

1.416

 1.200
216


Dönem sonunda yapılacak satışların maliyeti kaydı: 10 adet televizyon alınmış, bunların 5 adedi satıldığından dönem sonu mal mevcudu 5 adet yani; 500 TL x 5 adet = 2.500 TL dir.

- Dönem Başı Mal Mevcudu:  
- Dönem İçi Mal Alışları: 5.000
- Mal Alış Gİderleri:  
- Mal Alış İskontoları:  
- Mal Alış İadeleri:  
- Dönem Sonu Mal Mevcudu: (2.500)
Satılan Malların Maliyeti: 2.500

 

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

....................................31.12.2008......................................

621 SATILAN MALLAR MALİYETİ HS

153 TİCARİ MALLAR HESABI

.............Satılan malın maliyeti kaydı..............

 

2.500

 

 

2.500

 

Sürekli envanter yönteminde satışların ardından maliyet hesaplarız, aralıklı envanter yönteminde dönem sonunda toplu olarak bir defada maliyet hesaplarız.

Yapılan iki yöntemde de satılan malların maliyeti ve bunun sonucunda kar veya zarar aynıdır. Hangi yöntemi kullanırsak kullanalım sonuç aynı çıkar. Sadece yöntemleri farklıdır.


sayfa 2

<<<<< önceki sayfa

<< Genel Muhasebe >>
facebooktwitter+googleyoutube