152 MAMÜLLER HESABI

152 Mamüller Hesabı: Üretim işletmelerinin çalışmaları sonunda elde edilen ve satışa hazır hale gelen mamullerin izlendiği hesaptır.
>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplama152 Mamüller Hesabının İleyişi: Üretimi tamamlanan mamuller yarı mamüller hesabından alınarak bu hesaba borç kaydedilir. Satılması veya herhangi bir nedenle işletmeden çıkması ile alacaklandırılır.

 

BORÇ 152 MAMÜLLER HESABI ALACAK

 

ARTIŞLAR
(+)

 

AZALIŞLAR
(-)

   

 

Örnek: HG işletmesi 2016 Şubat ayında 500 adet malın üretimi için 4.000 TL direkt ilk madde ve malzeme gideri ve 3.000 TL direkt işçilik gideri yapmıştır. Malların hepsi tamamlanmıştır.

 

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

....................................Tarih......................................

151 Yarı Mamüllerin Hesabı

711 Direkt İlk Madde ve Malzeme
Giderleri Hesabı
721 Direkt İşçilik Gideri Yansıtma
Hesabı

Yansıtma hesaplarının mamüllere aktarılması

 

7.000

 

 

4.000

3.0002

....................................Tarih......................................

152 Mamüller Hesabı

151 Yarı Mamüllerin Hesabı

Malların tamamlanarak mamüllere verilmesi

 

7.000

 7.000

 

BORÇ 152 MAMÜLLER HESABI ALACAK
7.000  
   

 

 

<<<<< 151 Yarı Mamüller Hesabı - 153 Ticari Mallar Hesabı >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı
facebooktwitter+googleyoutube