muhasebe
muhasebe dersleri

ANONİM ŞİRKETLERDE SERMAYE ARTTIRIMI - örnek 2

Örnek 2:
HG Anonim Şirketi, sermayesini 10.11.2008 tarihinde 200.000 TL artırmaya ve bunu da tanesi 10 TL olan 20.000 adet hisse senedini halka ihraç ederek gerçekleştirmeye karar vermiştir.

20.11.2008 tarihinde artırılan sermayenin %004'ü Rekabet Kurulu adına T.C Ziraat Bankasına ((Not: 2010 yılından itibaren Halk bankasına yatırılması kararlaştırılmıştır) yatırılmıştır.

Hisse senetlerinin basım ve ilanı için 3.000 TL ve ayrıca 540 TL KDV 25.11.2008 tarihinde ödenmiştir.

Hisse senetlerinin satışı için 30.11.2008 tarihinde banka ile %03 komisyon karşılığı anlaşma yapılmış ve banka hisse senetlerinin tamamı satarak kendi komisyonunu kesip kalanını şirketin bankadaki hesabına yatırmıştır.

REKLAM

Cevap:

Sermaye arttırmı işlemlerinin muhasebe kayıtları şöyle yapılır:


Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

10.11.2008

900 BORÇLU NAZIM HESAPLAR
Satıştaki hisse senetleri

950 ALACAKLI NAZIM HESAPLAR
Satıştaki hisse senetlerinden alacaklılar

 

200.000

 

 


200.000

2

10.11.2008

501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI(-)

500 SERMAYE HESABI

 

200.000

 

 

200.000

3

20.11.2008

770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS

100 KASA HESABI

 

80

 

 

80

4

25.11.2008

780 FİNANSMAN GİDERLERİ HS
191 İNDİRLECEK KDV HS

100 KASA HESABI

 

3.000
540

 

 


3.540

Banka %03 komisyonunu kestikten sonra kalan tutarı şirketin bankadaki hesabına yatırmıştı.

Önce bankanın komisyonunu hesaplayalım:

Banka tarafından satışa sunulan hisse senetlerinin tutarı 200.000 TL.

200.000 x %03 = 600 TL komisyon tutarı

200.000 -600 = 199.400 TL şirket hesabına yatan tutar

5

30.11.2008

102 BANKALAR HS
262 KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ HS

501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE HS (-)

 

199.400
600

 

 


200.000

Nazım hesaplar ters kayıt yapılarak kapatılır.

6

30.11.2008

950 ALACAKLI NAZIM HESAPLAR
Satıştaki hisse senetlerinden alacaklılar

900 BORÇLU NAZIM HESAPLAR
Satıştaki hisse senetleri

 

200.000

 

 


200.000

 

sayfa 3

<<<<< önceki sayfa - sonraki sayfa >>>>>

Şirketler muhasebesi

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2021 pratik bilgiler
2021 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama