muhasebe
muhasebe dersleri

ANONİM ŞİRKETLERDE SERMAYE ARTTIRIMI - örnek 1

Örnek 1:
HG Anonim Şirketi, sermayesini 01.09.2008 tarihinde 100.000 TL artırmaya karar vermiş ve yasal formaliteleri tamamlamıştır. Şirket 5 ortaklı olup sermaye payları eşittir. Ortaklar, sermaye taahhütlerinin 1/4’ünü hemen nakit olarak ödemişler, kalan sermaye taahhütlerini ise daha sonra ödeyeceklerdir.

10.09.2009 tarihinde sermayenin %004’ü Rekabet Kurulu adına T.C. Ziraat Bankasına (Not: 2010 yılından itibaren Halk bankasına yatırılması kararlaştırılmıştır) peşin yatırılmıştır.

25.09.2009 tarihinde sermaye artırımı sırasında 2.500 TL gider yapılmış ve 450 TL KDV ile birlikte toplam 2.950 TL ödenmiştir.

REKLAM

Cevap:

Sermaye arttırmı işlemlerinin muhasebe kayıtları şöyle yapılır:


Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

01.09.2008

501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI(-)
ortak A 20.000
ortak B 20.000
ortak C 20.000
ortak D 20.000
ortak E 20.000

500 SERMAYE HS.
ortak A 20.000
ortak B 20.000
ortak C 20.000
ortak D 20.000
ortak E 20.000

 

100.000

 

 

 

 


100.000

2

01.09.2008

100 KASA HESABI

501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI(-)
ortak A 5.000
ortak B 5.000
ortak C 5.000
ortak D 5.000
ortak E 5.000

 

25.000

 

 

25.000

3

10.01.2008

770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS

100 KASA HESABI

 

40

 

 

40

4

25.01.2008

780 FİNANSMAN GİDERLERİ HS
191 İNDİRİLECEK KDV HS

100 KASA HESABI

 

2.500
450

 

 


2.950


BORÇ 501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE ALACAK
100.000 25.000
100.000 25.000

BORÇ 770 GENEL YÖNETİM GİDER ALACAK
40  
40  

BORÇ 100 KASA ALACAK
25.000 40
2.950
25.000 2.990

BORÇ 500 SERMAYE ALACAK
  100.000
  100.000

BORÇ 191 İND. KDV ALACAK
450  
450  

BORÇ 780 FİNANSMAN GİDERLERİ ALACAK
2.500  
2.500  

sayfa 2

<<<<< önceki sayfa - sonraki sayfa >>>>>

Şirketler muhasebesi

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2021 pratik bilgiler
2021 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama