ANONİM ŞİRKETLERDE SERMAYE ARTTIRIMI - örnek 1

Örnek 1:
HG Anonim Şirketi, sermayesini 01.09.2008 tarihinde 100.000 TL artırmaya karar vermiş ve yasal formaliteleri tamamlamıştır. Şirket 5 ortaklı olup sermaye payları eşittir. Ortaklar, sermaye taahhütlerinin 1/4’ünü hemen nakit olarak ödemişler, kalan sermaye taahhütlerini ise daha sonra ödeyeceklerdir.

10.09.2009 tarihinde sermayenin %004’ü Rekabet Kurulu adına T.C. Ziraat Bankasına (Not: 2010 yılından itibaren Halk bankasına yatırılması kararlaştırılmıştır) peşin yatırılmıştır.

25.09.2009 tarihinde sermaye artırımı sırasında 2.500 TL gider yapılmış ve 450 TL KDV ile birlikte toplam 2.950 TL ödenmiştir.

Cevap:
Sermaye arttırmı işlemlerinin muhasebe kayıtları şöyle yapılır:
>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde HesaplamaMad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

....................................01.09.2008......................................

501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI(-)
ortak A 20.000
ortak B 20.000
ortak C 20.000
ortak D 20.000
ortak E 20.000

500 SERMAYE HS.
ortak A 20.000
ortak B 20.000
ortak C 20.000
ortak D 20.000
ortak E 20.000

 

100.000

 

 

 

 


100.000

2

....................................01.09.2008......................................

100 KASA HESABI

501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI(-)
ortak A 5.000
ortak B 5.000
ortak C 5.000
ortak D 5.000
ortak E 5.000

 

25.000

 

 

25.000

3

....................................10.01.2008......................................

770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS

100 KASA HESABI

 

40

 

 

40

4

....................................25.01.2008......................................

780 FİNANSMAN GİDERLERİ HS
191 İNDİRİLECEK KDV HS

100 KASA HESABI

 

2.500
450

 

 


2.950


BORÇ 501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE ALACAK
100.000 25.000
100.000 25.000

BORÇ 770 GENEL YÖNETİM GİDER ALACAK
40  
40  

BORÇ 100 KASA ALACAK
25.000 40
2.950
25.000 2.990

 

BORÇ 500 SERMAYE ALACAK
  100.000
  100.000

BORÇ 191 İND. KDV ALACAK
450  
450  

BORÇ 780 FİNANSMAN GİDERLERİ ALACAK
2.500  
2.500  

sayfa 2

<<<<< önceki sayfa - sonraki sayfa >>>>>

<< Şirketler muhasebesi >>
facebooktwitter+googleyoutube