muhasebe
muhasebe dersleri

VERGİ KODLARI

Vergi Kodları - Vergi Adları:

9000    İdari Para Cezası (4703 Sk)
9001    Emaneten Yapılan Tahsilat
9002    Nüfus Para Cezası
9003    Seçim Para Cezası
9004    Askerlik Para Cezası
9005    Adli Mahkeme Para Cezası

REKLAM


9006    1475 Sayılı İş Kanununa Bağlı Para Cezası
9007    3516 Sayılı Kanuna Göre Ölçü Ayar  Para    Cezası
9008    Trafik Zabıtası Tespitine Dayalı Özel Usulsüzlük Cezası
9009    Turizm Para Cezası
9010    Tüketiciyi Koruma Kanununa Göre Kesilen Para Cezası
9011    Çevre Kirliliği Para Cezası
9012    Esnaf S.Harç
9013    Gümrük Vergisi
9014    Yurt Dışı Çıkış Harcı
9015    Katma Değer Vergisi Tevkifatı
9016    Bilirkişi Ücreti
9017    Türk Uluslararası Gemi Sicil Kayıt Harcı
9018    Yıllık Tonaj Harcı
9019    Elektrik Piyasası Kanunu Para Cezası
9020    Mükelleflerin Vergi Borcuna Mahsuben Yapılan Tevkifatlar
9021    4961 Banka Sigorta Muameleleri Vergisi
9022    Kur Farkı Hesabı
9023    Yüksek Öğrenim Kredi Borcu Hesabı
9024    Kaynak Kullanımı Destekleme Primi Hesabı
9025    İhracatta Vergi İadesi Hesabı
9026    Geliştirme Ve Destekleme Fonu Hesabı
9027    Çalışma İzin Ücreti
9028    Destekleme Ve Fiyat İstikrar Fonu Hesabı
9029    Diploma Harcı
9030    Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi
9031    Veraset Ve İntikal Vergisi
9032    Ek Taşıt Alım Vergisi
9033    Tdpk İdari Para Cezası(Tütün, Tütün Mamulleri Ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu Ve Kurulu)
9034    Motorlu Taşıtlar Vergisi
9035    Taşıt Alım Vergisi
9036    Yiyecek Bedelleri
9037    Teminat O. Yapılan Ths.
9038    İadelerden Alacaklılar
9039    Hesap Kart Ve Defterlerine İşlenmeyen Tahsilatlar
9040    Mera Fonu
9041    Mera Fonu Para Cezası
9042    Mülga Trafik Hizmetlerini Geliştirme Fonu Ticari Plaka Gelirleri
9043    Mülga Yatırım Teşvik Fonu
9044    4961 S.K. Geçici 2. Mad. 3.Fıkrasına Göre Tahsılat
9045    Tahsilatı Hızlandırma Tebliğine Göre Verilen Tahakkuk
9046    Özel Hesap Gelirleri
9047    Tek Başına Alınabilen Damga Vergisi
9048    5035 Sayılı Kanuna Göre Harç
9049    4749 Kamu Fınans Borc Yön. Düzen. Hak. Kanun Hazine Alacakları
9050    Karayolları Taşıma Kanunu İdari Para Cezası
9051    Dış Seyahat Harcamaları Vergisi
9052    Taşınmaz Mallar Satış Gelirleri
9053    Ecrimisil Gelirleri
9054    Diğer Taşınmaz Mallar İdare Gelirleri
9055    Taşınır Mallar Satış Gelirleri
9056    Dogalgaz Piyasası Kanunu Para Cezası
9057    Doğrudan Gelir Desteği Ödemeleri
9058    Petrolden Devlet Hakkı
9059    Ticaret Sicil Harcı
9060    Madenlerden Devlet Hakkı
9061    Oyun Kağıdı Gelirleri
9062    Tapu Harçları
9063    Yeniden İnşa Olunacak Bina Vesair Tesisleri Tescil Harcı
9064    Pasaport Harcı
9065    Trafik Harçları
9066    Yargı Harçları
9067    İthal Ve İmal Ruhsat Ve Temdit Ücreti
9068    Gemi Ve Liman Harçları
9069    Diğer Harçlar
9070    Noter Kağıtları Satış Bedeli
9071    Tavizlerden Geri  Alınanlar
9072    İkrazlardan Geri Alınanlar
9073    Yem Analiz Ücreti
9074    Şeker Fiyat Farkı
9075    Akaryakıt Fiyat Farkı
9076    Başka Muhasebe Birimi Adına Yapılan Tahsilat
9077    Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisi (Tescile Tabi Olanlar)
9078    Gübre Deney Ve Analiz Ücreti
9079    4961 S.K. Geçici 1. Mad. Göre Para Cezası
9080    Diğer Para Cezaları
9081    Zimmetlere Geçirilen Para Ve Değerlerden Borçlular
9082    Fazla Ve Yersiz Yapılan Ödemelerden Borçlular
9083    Sosyal Dayanışma Ve Yardımlaşmayı Teşvik Fonu
9084    İstihsal Vergisi
9085    Trafik Cezaları
9086    Hesaplanan Gecikme Zammı
9087    Takip Giderleri Karşılığı Alınan
9088    Çıraklık Fonu
9089    2000/266 Sayılı Bkk Gereğince Yatırımları Teşvik Fonuna Aktırılacak Tutarlar
9090    Çeşitli Gelirler
9091    Petrolden Devlet Hissesi
9092    Yüksek Öğrenim Harç Kredisi
9093    Resmi Arabuluculuk Ücreti
9094    Em.San. 17 Mad. Gelirlerin Thk Edilmemesi Cezası
9095    4961 S.K. Geçici 2. Mad. 1.Fıkraya Göre Tahsilat
9096    4369/15 Suça İştirak Eden Kişiler
9097    Haksız Alınan Vergi İadesi
9098    Haksız Alınan Vergi İadesi Cezası
9099    Kaldırılan Vergi Artıkları


<<<<< önceki sayfa - sonraki sayfa >>>>>

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2019 pratik bilgiler
2019 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama