MUHASEBE SORULARI ve CEVAPLARI (Muhasebe Kayıtları)
>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplama11-
28.02.2009 tarihinde yaptığı envanter sonucu kasasında toplam 6.000 TL nakit olduğunu saymış, kasa hesabının mizandaki borç kalanının da 6.200 TL olduğu belirlenmiştir.

 

....................................28.02.2009......................................

197 Sayım ve Tesellüm Nokasanları Hesabı

100 Kasa Hesabı

Kasadaki sayım noksanının kaydı

 

200

 

 

200

12- 01.03.2009 tarihinde işletme ortaklarından Cengiz A. ya 10 ay vadeli olarak 1.500 TL borç para vermiştir.

 

....................................01.03.2009......................................

131 Ortaklardan Alacaklar Hesabı
131.01 Cengiz A.

100 Kasa Hesabı

Ortak Cengiz A. ya borç verilmesi

 

1.500

 

 


1.500

13- 03.03.2009 tarihinde personeli Ahmet B. ye verdiği 800 TL lik borcu peşin olarak tahsil etmiştir.

 

....................................03.03.2009.......................................

100 Kasa Hesabı

135 Personelden Alacaklar Hesabı
135.01 Ahmet B.

Personel Ahmet B. nin borcunu ödemesi

 

800

 800

14- 05.03.2009 tarihinde ortağından olan Ayşe A. nın 1.000 TL tutarında bir alacağının ödenmemesi üzerine alacağı dava takibine vermiştir ve bu alacağı şüpheli hale getirmiştir. Fakat şüpheli hale gelen bu alacak bir gün sonra ödenmiştir.

 

....................................05.03.2009......................................

138 Şüpheli Diğer Alacaklar Hesabı

131 Ortaklardan Alacaklar Hesabı
131.02 Ayşe A. 1.000

Alacağın şüpheli hale getirilmesi

 

1.000

 

 

1.000

 

....................................06.03.2009......................................

100 Kasa Hesabı

138 Şüpheli Diğer Alacaklar Hesabı

Şüpheli alacağın tahsili

 

1.000

 1.000

15- 06.03.2009 tarihinde 10 adet televizyonu tanesi 600 TL den peşin olarak almıştır. KDV % 18 hariç. Bu malların 2 tanesi arızalı çıktığı için aynı gün iade edilmiştir.

 

....................................07.03.2009......................................

153 Ticari Mallar Hesabı
153.01 Televizyon
191 İndirilecek KDV Hesabı

100 Kasa Hesabı

Peşin mal alımı (10 x 600 = 6.000)

 

6.000

1.080

 

 

 

7.080


 

.....................................07.03.2009......................................

100 Kasa Hesabı

153 Ticari Mallar Hesabı
153.01 Televizyon
391 Hesaplanan KDV Hesabı

Mal iadesi (2 x 600 = 1.200)

 

1.416

 1.200

216

16- 08.03.2009 tarihinde 30.000 TL tutarındaki malın alınması için 10.000 TL avans olarak ödenmiştir. Ertesi gün mal teslim alınmış ve kalan tutar da peşin ödenmiştir. KDV % 18 hariç.

 

....................................08.03.2009......................................

159 Verilen Sipariş Avansları Hesabı

100 Kasa Hesabı

Alınan mal için avans verilmesi

 

10.000

 

 

10.000


 

....................................09.03.2009......................................

153 Ticari Mallar Hesabı
191 İndirilecek KDV Hesabı

159 Verilen Sipariş Avansları Hesabı
100 Kasa Hesabı

Malın teslim alınması

 

30.000
5.400

 
10.000
25.400

17- 09.03.2009 tarihinde Hakan A. ya bir makinanın bakımını yaptırması için 1.000 TL avans veriyor.

 

.....................................09.03.2009......................................

195 İş Avansları Hesabı
195.01 Hakan A.

100 Kasa Hesabı

Bakım için avans verilmesi

 

1.000

 

 


1.000

18- 10.03.2009 tarihinde işletme personelinden Elif D.'ye aylık maaşından kesilmek üzere 300 TL avans veriliyor.

 

.....................................10.03.2009......................................

196 Personel Avansları Hesabı
196.01 Elif D.

100 Kasa Hesabı

Personele avans verilmesi

 

300

 

 


300

19- 12.03.2009 tarihinde 10.000 TL tutarındaki malı veresiye olarak 15 ay vadeli olarak müşterisi Hasan A. ya satıyor. KDV % 18 hariç.

 

....................................12.03.2009......................................

220 Alıcılar Hesabı
220.01 Hasan A. 10.000

600 Y.İ. Satışlar Hesabı
391 Hesaplanan KDV Hesabı

Veresiye mal satımı

 

11.800

 

 


10.000
1.800

20- 15.03.2009 tarihinde bir 13 ay sonraki ihaleye katılabilmek için 11.000 TL tutarında bir depozito yatırmıştır.

 

....................................15.03.2009......................................

226 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı

100 Kasa Hesabı

İhale için teminat verilmesi

 

11.000

 

 

11.000

 

<<<<< önceki soru ve cevaplar - sonraki soru ve cevaplar >>>>>

<< Muhasebe soruları >>
facebooktwitter+googleyoutube