MUHASEBE SORULARI ve CEVAPLARI (Muhasebe Kayıtları)
>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplama1-
02.02.2009 tarihinde 15.000 TL tutarındaki malı peşin olarak almıştır. KDV % 18 hariç.

 

....................................02.02.2009......................................

153 Ticari Mallar Hesabı
191 İndirilecek KDV Hesabı

100 Kasa Hesabı

Peşin mal alımı

 

15.000
2.700

 

 


17.700

2- 05.02.2009 tarihinde 3.000 TL demirbaşı alıyor. KDV % 8 hariç. Demirbaşın fiyatının KDV tutarını peşin, kalanını da banka hesabından ödüyor.

 

....................................05.02.2009......................................

255 Demirbaşlar Hesabı
191 İndirilecek KDV Hesabı

100 Kasa hesabı
102 Bankalar Hesabı

Demirbaş alımı

 

3.000
240

 
240
3.000

3- 08.02.2009 tarihinde 40.000 TL tutarındaki malı çek karşılığı satmıştır. KDV % 18 hariç.

 

....................................08.02.2009......................................

101 Alınan Çekler Hesabı

600 Y.İ:Satışlar Hesabı
391 Hesaplanan KDV Hesabı

Çek karşılığı mal satımı

 

47.200

 40.000
7.200

4- 11.02.2009 tarihinde 10.000 TL tutarındaki malı çek keserek almıştır. KDV % 18 hariç. KDV tutarını peşin ödemiştir.

 

....................................11.02.2009......................................

153 Ticari Mallar Hesabı
191 İndirilecek KDV Hesabı

100 Kasa Hesabı
103 Verilen Çekler Hesabı

Çek karşılığı mal alımı

 

10.000
1.800

 
1.800
10.000

5- 17.02.2009 tarihinde 30 TL den 1.000 adet hisse senedini peşin olarak satın alıyor. Bankaya ayrıca 900 TL komisyon ödeniyor.

 

....................................17.02.2009......................................

110 Hisse Senetleri Hesabı
653 Komisyon Giderleri

100 Kasa Hesabı

30 x 1.000 = 30.000, hisse senetlerinin alımı

 

30.000
900

 
30.900

6- 20.02.2009 tarihinde işletme 16 ay vadeli senet ile 6.000 TL tutarındaki malı satıyor. KDV %18 hariç. KDV tutarını peşin alıyor.

 

....................................16.03.2009......................................

221 Alacak Senetleri Hesabı
100 Kasa Hesabı

600 Y.İ. Satışlar Hesabı
391 Hesaplanan KDV Hesabı

KDV si peşin senet ile mal satımı

 

6.000
1.080

 

 


6.000
1.080

7- 24.02.2009 tarihinde 18.000 TL tutarındaki malı veresiye olarak müşterisi Elif B. ye satıyor. KDV % 18 hariç.

 

....................................24.02.2009......................................

120 Alıcılar Hesabı
120.01 Elif B. 21.240

600 Y.İ. Satışlar Hesabı
391 Hesaplanan KDV Hesabı

Veresiye mal satımı

 

21.240

 
18.000
3.240

8- 25.02.2009 tarihinde daha önceden tanesi 30 TL den 1.000 adet aldığı hisse senetlerinin hepsini tanesi 32 TL den peşin olarak satıyor.

 

....................................25.02.2009......................................

100 Kasa Hesabı

110 Hisse Senetleri Hesabı
645 Menkul Kıymet Satış Karları Hs

32 x 1.000 = 32.000, hisse senetlerinin satımı

 

32.000

 30.000
2.000

9- 26.02.2009 tarihinde 8.000 TL tutarındaki malı 6 ay vadeli senet karşılığı satıyor. KDV % 18 hariç.

 

....................................26.02.2009......................................

121 Alacak Senetleri Hesabı

600 Y.İ. Satışlar Hesabı
391 Hesaplanan KDV Hesabı

Senet ile mal satımı

 

9.440

 

 8.000
1.440

10- 27.02.2009 tarihinde alıcısı Hakan C. den 4.000 TL borcunu birden fazla istenmesine rağmen tahsil edememiştir. İşletme bu alacağını dava takibine alarak şüpheli hale getirmiştir.

 

....................................27.02.2009......................................

128 Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabı

120 Alıcılar Hesabı
120.01 Hakan C.. 4.000

Alacağın şüpheli hale getrilmesi

 

4.000

 

 4.000

 

sonraki soru ve cevaplar >>>>>

<< Muhasebe soruları >>
facebooktwitter+googleyoutube