MUHASEBE SORULARI ve CEVAPLARI (Muhasebe Kayıtları)
>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplama21-
16.03.2009 tarihinde 20.000 TL tutarındaki malı KDV tutarı ve yarısı peşin, kalanını 5 aylık banka kredisi ile alıyor. KDV % 8 hariç.

 

....................................16.03.2009......................................

153 Ticari Mallar Hesabı
191 İndirilecek KDV Hesabı

100 Kasa Hesabı
300 Banka Kredileri Hesabı

Peşin ve kredi ile mal alımı

 

20.000
1.600

 

 


11.600
10.000

22- 17.03.2009 tarihinde 2.000 TL tutarındaki işletmenin demirbaşını 5 ay vadeli olarak veresiye satmıştır. KDV % 18 hariç. (Amortisman hariç tutulmuştur)

 

....................................17.03.2009......................................

136 Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabı

255 Demirbaşlar Hesabı
391 Hesaplanan KDV Hesabı

Veresiye demirbaş satımı

 

23.600

 


2.000
3.600

23- 18.03.2009 tarihinde işletme 15 ay vadeli senet ile 10.000 TL tutarındaki malı satıyor. KDV %18 hariç. KDV tutarını peşin alıyor.

 

....................................16.03.2009......................................

221 Alacak Senetleri Hesabı
100 Kasa Hesabı

600 Y.İ. Satışlar Hesabı
391 Hesaplanan KDV Hesabı

KDV si peşin senet ile mal satımı

 

10.000
1.800

 

 


10.000
1.800

24- 19.03.2009 tarihinde kamu kesimine ait tahvillerden 500 adedini tanesi 40 TL den peşin olarak satın alıyor.

 

....................................21.02.2009......................................

112 Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları Hs

100 Kasa Hesabı

40 x 500 = 20.000, tahvillerin alımı

 

20.000

 20.000

25- 20.03.2009 tarihinde 4.000 TL lik alcak senedini birden fazla istenmesine rağmen tahsil edememiştir ve prostesto ettirmiştir. İşletme bu alacağını şüpheli hale getirmiştir.

 

....................................20.03.2009......................................

128 Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabı

121 Alacak Senetleri Hesabı

Alacak senetleri şüpheli hale getrilmesi

 

4.000

 

 4.000

26- 21.03.2009 tarihinde işletmenin iştiraklerinden HG limited şirketine 15 ay vadeli 20.000 TL borç para vermiştir.

 

....................................21.03.2009......................................

232 İştiraklerden Alacaklar Hesabı
232.01 HG Ltd. Şti.

100 Kasa Hesabı

HG Ltd. Şti. ye borç verilmesi

 

20.000

 

 


20.000

27- 22.03.2009 tarihinde başka bir işletmenin yönetimine katılma hakkını elde etmek için, o şirketin çıkardığı ve % 8 lik sermaye payı ile oy hakkını temsil eden 6.000 TL tutarındaki hisse senedini peşin olarak alıyor.

 

....................................22.03.2009......................................

240 Bağlı Menkul Kıymetler Hesabı

100 Kasa Hesabı

Hisse senedi satın alınması

 

6.000

 

 

6.000

28- 23.03.2009 tarihinde başka bir işletmenin yönetimine katılma hakkını elde etmek için, o şirketin çıkardığı ve % 8 lik sermaye payı ile oy hakkını temsil eden 30.000 TL tutarındaki hisse senedini peşin olarak alıyor.

 

....................................23.03.2009......................................

240 Bağlı Menkul Kıymetler Hesabı

100 Kasa Hesabı

Hisse senedi satın alınması

 

30.000

 

 

30.000

29- 24.03.2009 tarihinde personeli Ahmet C. ye 13 ay vadeli olarak 2.500 TL borç para vermiştir. 30.03.2009 tarihinde personel borcunun yarısını peşin olarak ödemiş. .

 

....................................24.03.2009......................................

235 Personelden Alacaklar Hesabı
235.01 Ahmet C.

100 Kasa Hesabı

Personel Ahmet C. ye borç verilmesi

 

2.500

 

 


2.500

 

....................................30.03.2009.......................................

100 Kasa Hesabı

235 Personelden Alacaklar Hesabı
235.01 Ahmet C.

Personel Ahmet C. nin borcununun yarısını ödemesi

 

1.250

 1.250


<<<<< önceki soru ve cevaplar

<< Muhasebe soruları >>
facebooktwitter+googleyoutube