AYRINTILI MONOGRAFİ ve ÇÖZÜMÜ

Monografimiz muhasebe sürecine göre ayrıntılı bir şekilde çözülmektedir.

Muhasebe Süreci:

1-Açılış bilançosu
2-Yevmiye kayıtları
3-Büyük defter kayıtları
4-Aylık mizan
5-Dönem sonu envanter işlemleri
6-Gelir tablosu
7-Gelir-gider hesaplarının kapatılması
8-Kesin mizan
9-Dönem sonu bilançosu
10-Bilanço hesaplarının kapatılması
11-Yeni muhasebe dönemi hesaplarının açılması


Monografi 5:
HG Ticaret İşletmesi 01.12.2008 tarihinde aşağıdaki varlık ve kaynaklarla kuruluyor
>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplama


100 Kasa Hesabı..............................60.000
102 Bankalar Hesabı.....................100.000
121 Alacak Senetleri Hesabı.........20.000
255 Demirbaşlar Hesabı................60.000
300 Banka Kredileri Hesabı..........80.000
421 Borç Senetleri Hessabı..........70.000


HG Ticaret İşletmesi Aralık ayındaki dönem içi işlemleri aşağıdaki gibidir.

- 05.12.2008 tarihinde 15.000 TL tutarındaki malı peşin olarak almıştır. KDV % 18 hariç.

- 09.12.2008 tarihinde banka hesabındaki parasından 30.000 TL para çekiyor.

- 11.12.2008 tarihinde işletmede kullanılmak üzere 500 TL tutarında kırtasiye malzemesini peşin alıyor. KDV % 8 hariç

- 15.12.2008 tarihinde 20.000 TL tutarındaki malı satıyor. KDV % 18 hariç. İşletme kdv tutarını peşin alıyor, kalanı için çek alıyor.

- 18.12.2008 tarihinde banka kredisinin 4.000 TL tutarındaki taksidini ve 600 TL faizini peşin ödüyor.

- 20.12.2008 tarihinde elinde bulunan alacak senetlerinin yarısını peşin tahsil ediyor.

- 22.12.2008 tarihinde 10.000 TL tutarındaki malı alıyor. KDV % 18 hariç. Kdv sini ve yarı fiyatını peşin ödüyor, kalanı banka hesabından ödüyor.

- 28.12.2008 tarihinde 5.000 TL tutarındaki malı çek alarak satıyor. KDV % 18 hariç.


HG Ticaret İşletmesinin dönem sonu envanter işlemleri aşağıdaki gibidir.

- Demirbaşlar için amortisman oranı %20 olarak belirlenmiştir.

- Yapılan envanter sonucunda işletmenin dönem sonu mal mevcudu 6.000 TL olarak belirlenmiştir.

- İşletmenin bankadaki parasına 4.000 TL faiz yatırıldığı anlaşılmıştır.


İstenenler:
HG Ticaret İşletmesinin

1-Açılış bilançosunu düzenleyiniz
2-Yevmiye kayıtlarını yapınız
3-Büyük defter kayıtları yapınız
4-Aylık mizanını düzenleyiniz
5-Dönem sonu envanter işlemlerini yapınız
6-Gelir tablosunu düzenleyiniz
7-Gelir-gider hesaplarının kapatılmasını yapınız
8-Kesin mizanını düzenleyiniz
9-Dönem sonu bilançosunu düzenleyiniz
10-Bilanço hesaplarının kapatılmasını yapınız
11-Yeni muhasebe dönemi hesaplarının açılmasını yapınız

 

Çözümler ve Cevaplar: Monografimizin çözümleri ve cevapları uzun olduğundan aşağıdaki şekilde sırayla muhasebe sürecine göre çözülmüş ve cevaplandırılmıştır. Sırayla inceleyerek çözüm aşamalarını inceleyebilirsiniz.

1-Açılış bilançosu Açılış bilançosu
2-Yevmiye kayıtları Yevmiye kayıtları
3-Büyük defter kayıtları Büyük defter kayıtları
4-Aylık mizan Aylık mizan
5-Dönem sonu envanter işlemleri Dönem sonu envanter işlemleri
6-Gelir tablosu Gelir tablosu
7-Gelir-gider hesaplarının kapatılması Gelir-gider hesaplarının kapatılması
8-Kesin mizan Kesin mizan
9-Dönem sonu bilançosu Dönem sonu bilançosu
10-Bilanço hesaplarının kapatılması Bilanço hesaplarının kapatılması
11-Yeni muhasebe dönemi hesaplarının açılması Yeni muhasebe dönemi hesaplarının açılması


devamı >>>>>

<< Monografi ve Örnekler >>
facebooktwitter+googleyoutube