muhasebe
muhasebe dersleri

AYRINTILI MONOGRAFİ ve ÇÖZÜMÜ (Genel geçici mizanı)

Aralık ayı genel geçici mizanın düzenlenmesi: Genel geçici mizan düzenlenirken büyük defter kayıtlarından faydalanılır.

Büyük defterleri düzenledikten sonra ilk olarak büyük defterlerin toplamları alınır. Daha sonra büyük defterlerin borç toplamları mizanın tutar kısmının borç tarafına, büyük defterlerin alacak toplamları tutar kısmının alacak tarafına yazılır. Mizanın kalan kısmına ise borç ve alacak toplamlarının kalanları kalan veren kısma kaydedilir.

REKLAM

HG Ticaret İşletmesi Aralık Ayı Mizanı:

Sıra
No
HESAP İSMİ TUTAR KALAN
BORÇ ALACAK BORÇ ALACAK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

100 Kasa Hesabı
102 Bankalar Hesabı
121 Alacak Senetleri Hesabı
255 Demirbaşlar Hesabı
300 Banka Kredileri Hesabı
421 Borç Senetleri Hesabı
500 Sermaye Hesabı
153 Ticari Mallar Hesabı
191 İndirilecek KDV Hesabı
770 Genel Yönetim Giderleri Hs
101 Alınan Çekler Hesabı
600 Yurt İçi Satışlar Hesabı
391 Hesaplanan KDV Hesabı
780 Finansman Giderleri Hesabı
103.600
100.000
20.000
60.000
4.000
-
-
25.000
4.540
500
25.900
-
-
600
29.640
35.000
10.000
-
80.000
70.000
90.000
-
-
-
-
25.000
4.500
-
73.960
65.000
10.000
60.000
-
-
-
25.000
4.540
500
25.900
-
-
600
-
-
-
-
76.000
70.000
90.000
-
-
-
-
25.000
4.500
-
  TOPLAM 344.140 344.140 265.500 265.500

 

Mizanın tutar bölümündeki borç toplamı ile alacak toplamı eşit olmalıdır, aynı zamanda kalan bölümündeki borç toplamı ve alacak toplamı da birbiriyle eşit olmak zorundadır.

<< öncesi - devamı >>

monografi sorusuna dön

Monografi ve Örnekler

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2021 pratik bilgiler
2021 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama