muhasebe
muhasebe dersleri

AYRINTILI MONOGRAFİ ve ÇÖZÜMÜ (Dönem sonu envanter işlemleri)

Dönem sonu envanter işlemlerinin yapılması: Genel geçici mizanda yer alan hesaplar ile ilgili yapılan değerlendirme ve doğrulama işlemlerinin geneline envanter işlemleri denir. (Envanter bilgileri monografinin başında verilmiştir)

Aralık ayı KDV tahakkuku: 191 İndirilecek KDV ve 391 Hesaplanan KDV hesaplarının toplamları alınarak, yevmiye defterinde ters kayıt yapılarak kapatılır. Yani 191 indirilecek KDV hesabı borçta olduğu için bu hesabı alacağa, 391 hesaplanan KDV hesabı alacakta olduğu için bu hesabı borca yazarak hesapları kapatırız.

REKLAM

 

10

31.12.2008

391 HESAPLANAN KDV HESABI
190 DEVREDEN KDV HESABI

191 İNDİRİLECEK KDV HESABI

KDV tahakkuk kaydı

 

4.500
40

 
4.540

 

Demirbaşlar için amortisman oranı %20 olarak belirlenmiştir. İşletmenin demirbaşı 1 aylık olduğundan yıllık amortisman tutarının 1 aylık kısmını kullanacağız.
Buna göre: 60.000 x %20 = 12.000 TL yıllık amortisman, 12.000 / 12 = 1.000 TL bir aylık amortisman

11

31.12.2008

770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS

257 BİRİKMİŞ AMORTSİMANLAR HS(-)

Demirbaş için bir aylık amortisman

 

1.000

 1.000

 

Yapılan envanter sonucunda işletmenin dönem sonu mal mevcudu 6.000 TL olarak belirlenmiştir. İşletme aralıklı envanter yöntemini kullandığını varsayarsak sadece döenm sonlarında satılan malın maliyetleri hesaplanır.

Buna göre: 153 ticari mallar hesabının kalanı 25.000 TL dir. Envanter sonucu 6.000 TL tutarında mal kaldığından, ticari malların durumunu fiili envantere yani 6.000 TL'ye getireceğiz. Bunun için 153 ticari mallar hesabının alacağına 25.000 - 6.000 = 19.000 TL yazmamız gerekecek.

12

31.12.2008

621 SATILAN MALLARIN MALİYETİ HS

153 TİCARİ MALLAR HESABI

Satılan malların maliyeti


19.000

 19.000

 

İşletmenin bankadaki parasına 4.000 TL faiz yatırıldığı anlaşılmıştır. Buna göre 4.000 TL faiz geliri elde edilirken bankalar hesabı da 4.000 TL artmıştır.

13

31.12.2008

102 BANKALAR HESABI

642 FAİZ GELİRLERİ HESABI

Faiz gelirinin kaydı

 

4.000

 4.000

 

Dönem sonu işlemlerinde maliyet hesapları (7 ile başlayan hesaplar) ilk önce yansıtma hesaplarına aktarılır, daha sonra gelir tablosu hesaplasına aktarılır. Böylece buradaki gider hesaplarının gelir tablosuna gider olarak yazılması sağlanır.

14

31.12.2008

771 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ YANSITMA HS
781 FİNANSMAN GİDERLERİ YANSITMA HS

770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS
780 FİNANSMAN GİDERLERİ HS

Giderlerin yansıtılması

 

1.500
600

 
1.500
600

15

31.12.2008

632 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS
660 KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ HS

771 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ YAN.HS
781 FİNANSMAN GİDERLERİ YAN.HS

..Yansıtmaların gelir tablosu hesaplarına aktarılması..

 

1.500
600

 
1.500
600

 

<< öncesi - devamı >>

monografi sorusuna dön

Monografi ve Örnekler

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2021 pratik bilgiler
2021 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama