muhasebe
muhasebe dersleri

689 DİĞER OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR HESABI (-)

689 Diğer Olağan Dışı Gider ve Zaralar Hesabı: Diğer gider hesap kalemleri dışında kalan duran varlık satışlarından ortaya çıkan zararlar gibi gider ve zararların yer aldığı hesaptır.

REKLAM

689 Diğer Olağan Dışı Gider ve Zaralar Hesabının İşleyişi: Böyle bir gider ortaya çıktığında hesabın borcuna kaydedilir. Dönem sonunda bu hesap 690 Dönem Kâr veya Zararı Hesabına aktarılarak kapatılır.

BORÇ 689 DİĞER OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR HESABI ALACAK

 

ARTIŞLAR
(+)

 

AZALIŞLAR
(-)

   

 

Örnek: İşletme kayıtlarında bulundurduğu 3.000 TL lik birikmiş amortismanı bulunan 10.000 TL lik demirbaşı 6.000 TL ye satıyor. KDV % 18 hariç.

1

Tarih

100 Kasa Hesabı
257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı
689 Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar Hs

255 Demirbaşlar Hesabı
391 Hesaplanan KDV Hesabı

Demirbaşın satılması

 

7.080*
3.000
1.000

 

 10.000
1.080*

* 6.000 x %18 = 1.080
*
6.000 + 1.080 = 7.080

BORÇ 689 DİĞER OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR HESABI ALACAK
  1.000
   Gelir tablosundan sonra bütün 6 ile başlayan hesaplar 690 Dönem Kârı veya Zararı Hesabına devredilerek kapatılır. Dolayısıyla bu gelir hesabı da 690 Dönem Kârı veya Zararı Hesabına devredilerek kapatılır.

2

31.12.2009

690 Dönem Kârı veya Zararı Hesabı

689 Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar Hs

Gelir hesaplarının kapatılması

 

1.000

 1.000


BORÇ 689 DİĞER OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR HESABI ALACAK
1.000 1.000
1.000 1.000


<<<<< 681 Önceki Dönem Gider ve Zararlar Hesabı (-) - 690 Dönem Kârı veya Zararı Hesabı >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2022 pratik bilgiler
2024 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama