689 DİĞER OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR HESABI (-)

689 Diğer Olağan Dışı Gider ve Zaralar Hesabı: Diğer gider hesap kalemleri dışında kalan duran varlık satışlarından ortaya çıkan zararlar gibi gider ve zararların yer aldığı hesaptır.
>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplama689 Diğer Olağan Dışı Gider ve Zaralar Hesabının İşleyişi: Böyle bir gider ortaya çıktığında hesabın borcuna kaydedilir. Dönem sonunda bu hesap 690 Dönem Kâr veya Zararı Hesabına aktarılarak kapatılır.

 

BORÇ 689 DİĞER OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR HESABI ALACAK

 

ARTIŞLAR
(+)

 

AZALIŞLAR
(-)

   

 

Örnek: İşletme kayıtlarında bulundurduğu 3.000 TL lik birikmiş amortismanı bulunan 10.000 TL lik demirbaşı 6.000 TL ye satıyor. KDV % 18 hariç.

1

....................................Tarih......................................

100 Kasa Hesabı
257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı
689 Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar Hs

255 Demirbaşlar Hesabı
391 Hesaplanan KDV Hesabı

Demirbaşın satılması

 

7.080*
3.000
1.000

 

 10.000
1.080*

* 6.000 x %18 = 1.080
*
6.000 + 1.080 = 7.080

BORÇ 689 DİĞER OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR HESABI ALACAK
  1.000
   Gelir tablosundan sonra bütün 6 ile başlayan hesaplar 690 Dönem Kârı veya Zararı Hesabına devredilerek kapatılır. Dolayısıyla bu gelir hesabı da 690 Dönem Kârı veya Zararı Hesabına devredilerek kapatılır.

2

....................................31.12.2009......................................

690 Dönem Kârı veya Zararı Hesabı

689 Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar Hs

Gelir hesaplarının kapatılması

 

1.000

 1.000


BORÇ 689 DİĞER OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR HESABI ALACAK
1.000 1.000
1.000 1.000


 

 

<<<<< 681 Önceki Dönem Gider ve Zararlar Hesabı (-) - 690 Dönem Kârı veya Zararı Hesabı >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı
facebooktwitter+googleyoutube